Toggle Theme Editor
Slate Blueberry Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Charcoal

Xin Hỏi Về Nhập Xuất Mảng 2 Chiều Không Âm

Discussion in 'Trao đổi về thuật toán' started by tiendat96, 16/8/19 at 2:28 AM.

 1. tiendat96

  tiendat96 New Member

  Em có hàm nhập mảng 2 chiều , nhưng giờ em muốn giá trị nhập vào mà âm hoặc là chữ thì phải nhập lại ngay vị trí mảng đó . Mò mẫn hoài không ra ae cho em xin vài lời hướng dẫn .
  Code:
  public void inPut() {
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  System.out.println("Nhập n:");
  n = sc.nextInt();
  sc.nextLine();
  System.out.println("Nhập m:");
  m = sc.nextInt();
  System.out.println("Nhập các phần tử cho ma trận: ");
  a = new int[n][m];
  for (int i = 0; i < n; i++) {
  	for (int j = 0; j < m; j++){
  		System.out.print("A[" + i + "][" + j + "] = ");
  		a[i][j] = sc.nextInt();
   }
  }
  }
   
 2. Joe

  Joe Thành viên VIP

  PHP:
  a[i][j] = sc.nextInt();
  the sc.nexInt() accepts negative (e.g. -5) and positive(e.g. +5 or 5) integer.
   
 3. Dinh Nguyen

  Dinh Nguyen New Member

  PHP:
  for (int j 0mj++){
          while(
  true){
                 
  System.out.print("A[" "][" "] = ");
                 
  a[i][j] = sc.nextInt();
                 if(
  a[i][j] >=0) break;
          }
    }
   

Chia sẻ trang này

Loading...