xin hỏi về màu chữ trong android

subaru2026

New Member
6/5/16
3
0
0
31

xin hỏi mọi người màu chữ trong android là kiểu dữ liệu nào? em đang tập học android và mắc lỗi sau. Em cảm ơn trước :confused: