[Xin giúp ] về đóng gói ứng dụng java jar

hoak57uet

Member
13/11/13
38
0
6
27
Tình hình mình biết đóng gói rồi nhưng mà mình mới code 1 game mini mà có dùng đến hình ảnh , có định dạng png và jpg ý , xong thì mình muốn đóng gói nó thành file jar mà đóng gói xong nó cứ bảo là ko thấy hình ảnh nên không chạy được , mình vẽ bằng hàm paint g.drawImage , cái Image mình lấy đường dẫn là
image = new ImageIcon(getClass().getResource("anh.jpg")).getImage();
cái file anh.jpg mình để trong thư mục src/bin/project/package đó , chạy dịch thì vẫn lên mà đóng gói là nó lại lỗi ảnh , với cả ví dụ mình copy cái anh.jpg rồi vào eclipse , kích chuột phải vào package ý chọn paste thì dịch cũng lên được nhưng khi đóng gói có hiện ảnh trong file jar ( khi mình mở bằng winrar) nhưng chạy vẫn báo lỗi ,mình không biết tại sao . Mình cảm ơn
 
20/5/10
144
2
18
Bạn tạo một package là util, sau đó trong gói này bạn viết 1 class tiện ích như sau:
Code:
public class ImageUtil {
  private ImageUtil {}
  
  public static javax.swing.ImageIcon getImage(String path, String description) {
    java.net.URL imgURL = ImageUtil.class.getResource(path);
    if (imgURL != null) {
      return new javax.swing.ImageIcon(imgURL, description);
    } else {
      System.out.printf("Can't not found: %s%n", path);
      return null;
    }
  }
}
Tiếp tục bạn tạo thêm môt package util.images. Import các file ảnh cần thiết vào trong package util.images.
Khi cần load hình ảnh nào, bạn code như sau:
Code:
javax.swing.ImageIcon img = util.ImageUtil.getImage("images/nameOfImg.png", "description of img");
 

hoak57uet

Member
13/11/13
38
0
6
27
Bạn tạo một package là util, sau đó trong gói này bạn viết 1 class tiện ích như sau:
Code:
public class ImageUtil {
  private ImageUtil {}
 
  public static javax.swing.ImageIcon getImage(String path, String description) {
    java.net.URL imgURL = ImageUtil.class.getResource(path);
    if (imgURL != null) {
      return new javax.swing.ImageIcon(imgURL, description);
    } else {
      System.out.printf("Can't not found: %s%n", path);
      return null;
    }
  }
}
Tiếp tục bạn tạo thêm môt package util.images. Import các file ảnh cần thiết vào trong package util.images.
Khi cần load hình ảnh nào, bạn code như sau:
Code:
javax.swing.ImageIcon img = util.ImageUtil.getImage("images/nameOfImg.png", "description of img");
Cảm ơn bạn nhé để mình thử :)