Xin giúp đỡ về vấn đề Thu thập tín hiệu WIFI

leewanvu

New Member
1/4/15
3
1
0
27
Chào mọi người! Em có một đề tài như sau, nhưng chưa biết hướng giải quyết như thế nào, đã hỏi GG đủ kiểu :v

Đề tài: Xây dựng ứng dụng thu thập tín hiệu wifi (nếu được: thu sóng 3G các kiểu) lấy các thông tin: tên, địa chỉ Mac, cường độ tín hiệu và các thông tin có thể lấy được nếu có thể rồi lưu lại vào cơ sở dữ liệu (in ra cho người ta xem)=> biết được ở từng vị trí nào có thể thu được tín hiệu nào, cường độ ra sao.

Ứng dụng này em làm trên windows.
Mọi người ai gặp vấn đề này rồi xin chỉ giáo lại mình với ạ.