Xin giúp đỡ về Put, post restful webservice java

Đoàn Văn Hiển

New Member
28/12/15
13
0
1
27
Mình đang tìm hiểu vể webservice mình có 1 ví dụ :
bên server:
@POST
@Path("/post")
@Consumes("application/x-www-form-urlencoded")
public String InsertUser(@FormParam("name")String name,@FormParam("username") String username,
@FormParam("password") String password,
@FormParam("email") String email) {
int rest=userDAO.insertUser(new User(0, name, username, password, email, 2));
if(rest==1){
return "true";
}
else return "false";
}
Ok.
bên Client: mình viết như sau:
String name = request.getParameter("name");
String username = request.getParameter("username");
String password = request.getParameter("password");
String email = request.getParameter("email");
String url = "http://localhost:8080/qlUser_Server/REST/User";
Client client = Client.create();
client.setFollowRedirects(true);
WebResource resource = client.resource(url);
MultivaluedMap<String, String> params = new MultivaluedMapImpl();
params.add("name", name);
params.add("username", username);
params.add("password", password);
params.add("email", email);
String res = resource.path("post").queryParams(params)
.get(String.class);
boolean result = Boolean.parseBoolean(res);
path = "product.jsp";
if (result) {
HttpSession session = request.getSession();
session.setAttribute("user", username);
path = "welcome.jsp";
}
response.sendRedirect(path);
Lỗi không thể Insert được, ai biết giúp mình với. Thank kiu.
 

Ngô Ngọc Hòa

New Member
15/10/16
23
6
3
31
Bắc Ninh
capgiayphep.vn

xuka123

New Member
7/12/16
4
0
0
30
e cũng đang vướng chỗ call restful từ android. cứ báo lỗi connection refused.
2 a đã làm đc có thể cho e xin nick Fb học hỏi thêm đc ko ah
 

Ngô Ngọc Hòa

New Member
15/10/16
23
6
3
31
Bắc Ninh
capgiayphep.vn
e cũng đang vướng chỗ call restful từ android. cứ báo lỗi connection refused.
2 a đã làm đc có thể cho e xin nick Fb học hỏi thêm đc ko ah
Em gửi email vào email trên chữ ký của anh, hoặc facebook anh là hoa_cntt52@yahoo.com e nhé. Anh làm cũng lâu lâu rồi, nhưng mà a có thể hướng dẫn cho em được