Toggle Theme Editor
Slate Blueberry Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Charcoal

Xin giúp đọc file vừa chữ và số!

Discussion in 'Trao đổi về thuật toán' started by MinhQuan, 11/12/16.

 1. MinhQuan

  MinhQuan New Member

  Mấy bác cho em hỏi có cách nào mình đọc 3 dòng trong file vừa có chữ và số xong xuất ra theo thứ tự tăng giảm không?
  vd: file.txt có "abc:40 xyz:60 qwe:10"
  rồi xuất ra "qwe:10 abc:40 xyz:60"
  (mỗi khoảng trắng là xuống dòng)

  Xin giúp em với!
   
 2. JackV

  JackV Administrator Staff Member

  Đọc vào theo cách bình thường, sau đó sắp xếp lại rồi xuất ra chứ k có cách nào đọc xong rồi xuất ra cả, sao biết cái nào nhỏ hay lớn mà xuất.
  Bạn xin giúp đỡ chi tiết từng vướng mắc thì chỉ bạn được chứ đưa nguyên cái đề hỏi cách như vậy không giúp bạn được.
   
 3. MinhQuan

  MinhQuan New Member

  Code:
  public void load() {
      int[] actions = new int[10000];
      int nA = 0;
      int i, j, z;
      try {
        String input = "file.txt";
        BufferedReader readFile = new BufferedReader(new FileReader("input"));
        String line="";
        String[] aLine;
        Scanner scn = new Scanner(readFile);
        while (scn.hasNextLine()) {
          nA++;
          actions[nA] = scn.nextInt();
          line = scn.nextLine().trim();
          aLine= line.split(":");
        }
        readFile.close();
        for (i = 0; i < nA; i++) {
          for (j = i + 1; j < nA; j++) {
            if (actions[i] < actions[j]) {
              z = actions[i];
              actions[i] = actions[j];
              actions[j] = z;
            }
          }
          txtOut.append("" + actions[i] + "\n");
  
        }
      } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
      }
    }
  Em đang làm chưa chạy được,code còn lung tung lắm và cũng đang bí không biết cách nào để giải quyết mong bác giúp đỡ
   
  Last edited: 11/12/16
 4. Ngô Ngọc Hòa

  Ngô Ngọc Hòa New Member

  Cái này đơn giản thôi em ạ. Anh mô tả thuật toán rồi em tự thử lại nhé:
  1. Đọc file rồi put hết thông tin vào một ArrayList<String>
  Nội dung ArrayList tương ứng là ["abc:40", "xyz:60", "qwe:10"]

  2. Viết một hàm getIntValue(String str) để tách giá trị trong 1 chuỗi

  3. Sử dụng phương thức Comparator để sắp xếp lại arraylist theo giá trị getIntValue

  4. In ra màn hình

  Bài toán được giải. Nếu thuật toán vậy mà vẫn chưa implement được thì liên hệ anh sẽ support
   
 5. JackV

  JackV Administrator Staff Member

  Đọc code của người khác rất khó, bạn nên chú thích những chỗ nào bạn code có ý đồ gì, các logic của ban thì mới biết bạn đang làm đúng hay k
   
 6. badboy3283

  badboy3283 Active Member

  Đây là cách ngắn gọn nhất để tối ưu hóa time xử lý

  Code:
  class Value {
    private int value;
    private String label;
  
    public Value(String s) {
      this.value = Integer.valueOf(s.split(":")[1]);
      this.label = s;
    }
  
    public int getValue() {
      return value;
    }
  
    @Override
    public String toString() {
      return label;
    }
  }
  
  public class Test {
  
    public static void main(String[] args) {
      String str = "abc:40 xyz:60 qwe:10 qwe:11 qwe:200 dasda:9";
      String[] strs = str.split("\\s+");
      Value[] data = new Value[strs.length];
  
      // Cach thong dung -- dung split
      for (int i = 0; i < data.length; i++) {
        Value curr = new Value(strs[i]);
        for (int j = 0; j < i; j++) {
          Value temp = data[j];
          if (temp.getValue() > curr.getValue()) {
            data[j] = curr;
            curr = temp;
          }
        }
        data[i] = curr;
      }
  
      for (Value v : data) {
        System.out.println(v);
      }
    }
  
  }
  Code:
  dasda:9
  qwe:10
  qwe:11
  abc:40
  xyz:60
  qwe:200
   
 7. JackV

  JackV Administrator Staff Member

  badboy k có kiên nhẫn dẫn đường cho bạn thế, nhiều cách làm mà. Mình thì thích cách dùng Collection.sort hơn.
   

Chia sẻ trang này

Loading...