Xin Giúp Đỡ Về Cách Chuyển Từ Trang List Tổng Quan Sang Trang Chi Tiết

izuzupucha

New Member
21/6/19
1
0
1
40
chào mọi người.
Mình đang gặp vấn đề như thế này:
Mình có trang danh sách, được lấy từ csdl, hiển thị trên trang jsp sử dụng kendo grid.
Mình muốn click chuột vào item trên trang danh sách thì chuyển sang trang chi tiết.
luồng đi của mình sẽ như sau.
trang danh sách load dữ liệu từ csdl (đã hiển thị được), click chuột vào chọn item, clic nút Xem Chi Tiết trên trang danh sách thì post json data lên trang servlet ChiTiet (đã post được dữ liệu, và System.out được dữ liệu tương ứng id) giờ mình đang mắc là khi trang click nút Xem Chi Tiết trên trang danh sách chuyển đến trang chi tiết, nhưng mình ko biết cách lấy dữ liệu JSON từ servlet ChiTiet để đổ vào trang jsp chi tiết.
Bạn nào biết thì giúp mình với.