Xhtml

thongdoanvan

Moderator
21/1/10
247
7
16
Chúng ta thường nghe tới, XML, HTML. Nhưng ít người biết rằng, còn có XHTML.
Nguồn :Wikipedia.com

XHTML (viết tắt của tiếng Anh Extensible HyperText Markup Language, "Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản Mở rộng") là một ngôn ngữ đánh dấu có cùng các khả năng như HTML, nhưng có cú pháp chặt chẽ hơn.
XHTML 1.0 là Khuyến cáo của World Wide Web Consortium (W3C) vào ngày 26 tháng 2, 2000.
Tổng quan
Về phương diện kĩ thuật, XHTML là một họ các kiểu tài liệu hiện tại và tương lai cùng các mô đun nhằm tái tạo lại, mở rộng, thâu nạp HTML, tái cấu trúc lại dưới dạng XML.
Các dạng tài liệu thuộc họ XHTML tất cả đều dựa trên XML, và được thiết kế để làm việc tuyệt đối với các trình đại diện người dùng hiểu XML. XHTML là thế hệ kế tiếp HTML, và đã có một loại các đặc tả được phát triển cho XHTML.
Một số khác biệt giữa HTML và XHTML
Các phần tử phải được lồng nhau đúng cách
Trong HTML một số phần tử có thể được lồng vào nhau không đúng cách như thế này.
<b><i>This text is bold and italic</b></i>
Trong XHTML tất cả các phần tử phải được lồng vào nhau đúng cách như thế này:
<b><i>This text is bold and italic</i></b>
Chú ý: Một lỗi thường thấy ở các danh sách gạch đầu dòng lồng vào nhau mà quên mất rằng danh sách bên trong phải được đặt trong phần tử li. Ví dụ:
<ul>
<li>Coffee</li>
<li>Tea
<ul>
<li>Black tea</li>
<li>Green tea</li>
</ul>
<li>Milk</li>
</ul>
Đây mới là đúng:
<ul>
<li>Coffee</li>
<li>Tea
<ul>
<li>Black tea</li>
<li>Green tea</li>
</ul>
</li>
<li>Milk</li>
</ul>
Phải có đặt ở dạng chuẩn (well-formed)
Tất cả các phần tử XHTML phải được đặt lồng bên trong phần tử gốc <html>. Tất cả các phần tử khác có thể có các phần tử con.
Các phần tử con phải đi theo cặp và phải được đặt lồng nhau đúng cách bên trong phần tử mẹ. Cấu trúc tài liệu cơ bản là:
<html>
<head> ... </head>
<body> ... </body>
</html>
Tên gọi của thẻ đều phải viết thường
Do XHTML kế thừa cú pháp của XML và mỗi trang XHTML đều là các ứng dụng XML cho nên XHTML có phân biệt chữ hoa chữ thường, điều không có ở HTML.
Với HTML thì các thẻ như <br> và <BR> là hiểu là giống nhau nhưng một khi bạn đã xác định trang web của bạn là XHTML thì trình duyệt sẽ dịch hai thẻ này là khác nhau.
HTML chấp nhận cách viết dưới:
<BODY>
<P>This is a paragraph</P>
</BODY>
XHTML đòi hỏi phải viết lại phần trên thành:
<body>
<p>This is a paragraph</p>
</body>
Tất cả các phần tử XHTML phải được đóng lại
Phần tử không rỗng phải có một thẻ đóng. HTML chấp nhận cách viết dưới:
<p>This is a paragraph
<p>This is another paragraph
XHTML đòi hỏi phải viết lại phần trên thành:
<p>This is a paragraph</p>
<p>This is another paragraph</p>
Theo mình biết, trong JSF phiên bản 2.2 mới nhất, Xu hướng thay html bằng xhtml ngày càng mạnh mẽ.
Nào, chúng ta cùng vào đây để tìm hiểu XHTML.
http://www.w3schools.com/xhtml/default.asp