Xóa dữ liệu trong database

lnt98

New Member
12/1/20
2
0
1
22
Em thấy một số cơ sở dữ liệu họ không xóa hẳn dữ liệu trong bảng, mà thường update cho để cho ẩn dòng dữ liệu đó đi (đặt thêm 2 cột là is_deleted và delete_by). Cho em hỏi là tại sao làm vậy và nó có mục đích gì vậy ạ
 

SITUVN

Well-Known Member
25/2/12
967
263
63
Để tránh trùng định danh (ID) chẳng hạn.
Ví dụ, có một hóa đơn với số hóa đơn (tạo ngẫu nhiên) như thế, nếu thực sự xóa thì sau này có khả năng sẽ có hóa đơn khác trùng lặp gây phức tạp.