Web Offline học JavaCore- Đơn giản, dễ hiểu, gồm cả Demo- Ass và Workshop

kuzun9x

New Member
Đây là 1 ebook( dưới dạng web offline ) dành để học Core Java. Cho dù viết bằng Tiếng Anh nhưng đọc rất dễ hiểu. Giao diện đơn giản nhưng cực kỳ thuật tiện. Trong ebook còn kèm theo cả các bài wordshop cho từng chương và assignment . Đặc biệt có 1 kho các ví dụ demo chi tiết cho từng bài học, mọi người có thể download tại:
http://www.mediafire.com/?d9jh5u311jc4v6a