Video Chia Sẻ Khóa Học Lập Trinh Android Miễn Phí

alovndev

New Member
9/12/17
8
5
3
30
teamvietdev.com
Hôm nay mình xin chia sẻ khóa học lập trinh Android miễn phí, sau khi học xong 10 phần thì bạn hoàn toàn có thể tự xây dựng cho riêng mình một ứng dụng hoàn chỉnh.

Khóa học bao gồm các phần:

01 Giới thiệu khóa học lập trình Android miễn phí
02 Cài đặt phần mềm Android Studio, Advanced REST client
03 Khởi tạo ứng dụng Android
04 Khởi chạy ứng dụng Android
05 Thiết kế giao diện ứng dụng Android
06 Phân tích cú pháp JSON
07 Thao tác với JSON trong Android
08 Hiển thị dữ liệu lên ứng dụng Android
09 Tích hợp Admob vào ứng dụng Android
10 Xuất bản ứng dụng Android lên Play Store

Các bạn xem khóa học tại Youtube:


Xin cám ơn!