Viết Một Chương Trình _ Loops

Fiona

New Member
26/3/18
3
1
3
Chào các bạn!
Mình có một bài tập như vậy " Write a Java program in a class Multiplier that multiplies all the numbers between 1 and 20 inclusive."
Không biết mình viết như vậy có đúng không?

public class Multiplier {
public static void main(String[]args) {
for (int i = 1; i <= 20; i++) {
System.out.println(i * i);
}
}
}
 

D.A.N_3002

Active Member
14/11/17
177
50
28
18
Chào các bạn!
Mình có một bài tập như vậy " Write a Java program in a class Multiplier that multiplies all the numbers between 1 and 20 inclusive."
Không biết mình viết như vậy có đúng không?

public class Multiplier {
public static void main(String[]args) {
for (int i = 1; i <= 20; i++) {
System.out.println(i * i);
}
}
}
Bạn làm sai rồi nhé, đề bài yêu cầu là tính tích của tất cả các số từ 1 --> 20, chứ không phải tính bình phương các số từ 1 --> 20. Bạn sửa lại nhé :)
 

Fiona

New Member
26/3/18
3
1
3
cảm ơn bạn nhiều, vậy theo bạn mình chỉnh lại như vậy có đúng không?
for (int i = 1; i <= 20; i++)
System.out.println(i * i++);
hay là phải sửa như thế nào ạ
 

D.A.N_3002

Active Member
14/11/17
177
50
28
18
cảm ơn bạn nhiều, vậy theo bạn mình chỉnh lại như vậy có đúng không?
for (int i = 1; i <= 20; i++)
System.out.println(i * i++);
hay là phải sửa như thế nào ạ
Vẫn sai rồi bạn ạ :( Đây nhé, đầu tiên là bạn cần 1 biến để lưu giá trị tích vào(giả sử là a) sau đó ở hàm for thì sẽ lấy a = a * i;
 
  • Like
Reactions: JackV