Viết Chương Trình Tcp Client/server

nhanthien

New Member
3/10/19
1
0
1
22
Các anh chị giúp em với ạ: Viết chương trình TCP Client/Server trong đó thực hiện các yêu cầu sau:
Nhập số liệu cho dãy số thực a0, a1,..., an-1. In ra màn hình số lần xuất hiện của các
phần tử.
 

tranhuyvc

Administrator
Staff member
21/1/10
6,248
231
63
Các anh chị giúp em với ạ: Viết chương trình TCP Client/Server trong đó thực hiện các yêu cầu sau:
Nhập số liệu cho dãy số thực a0, a1,..., an-1. In ra màn hình số lần xuất hiện của các
phần tử.
bạn cứ code chỗ nào không hiểu post lên ae hỗ trợ nha, ở đây không có bạn nào giải nguyên đề bài mà bạn đưa ra được đâu nhé.