về việc xử lý các file text sau khi đóng gói thành file jar

BinKJO

New Member
12/12/12
13
1
3
29
CD CNTT DN
mình đang làm game, hiện đang gặp vấn đề ở việc điều chỉnh file save
mình đặt file save.txt vào thư mục SRC, nhưng khi chạy chương trình thì nó ghi đè lên bên BIN còn bên SRC nó không thấy có thay đổi, gây khó khăn cho việc test :D
mình muốn tham khảo ý kiến các bạn là nên đặt file save ngoài file jar hay đặt file save trong file jar và tìm cách test cho thoài mái ^_^
mình làm game bên J2ME chạy trên PC ^_^
thực ra khi test thì chỉ cần chịu khó mở thư mục bin/game/save ra là được nhưng thấy nó sao sao ấy :D