Toggle Theme Editor
Slate Blueberry Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Charcoal

Vẽ đường thẳng theo con trỏ chuột

Discussion in 'Ngôn ngữ lập trình khác (Pascal, C#, VB, ...)' started by Bommnz, 24/6/15.

 1. Bommnz

  Bommnz New Member

  Mọi người cho mình hỏi là làm sao khi di chuyển con trỏ chuột trong form thì sẽ có 1 đường thẳng được vẻ từ góc trái của form cho tới vị trí của con trỏ chuột vậy, mong mọi người chỉ giáo :D
  PHP:
  Point pointEnd = new Point();


      private 
  void formMouseMoved(java.awt.event.MouseEvent evt) {                                

          
  jLabelX.setText(evt.getX() + "");
          
  pointEnd evt.getPoint();
          
  moveline(evt.getX(), evt.getY());

          
  this.invalidate();
      }                              

      public 
  void paint(Graphics g) {

          
  super.paint(g);
          
  drawline(g);

      }

      public 
  void drawline(Graphics g) {
          
  g.drawLine(00pointEnd.xpointEnd.y);
      }

      private 
  void moveline(int mouseXint mouseY) {
          
  pointEnd.mouseX;
          
  pointEnd.mouseY;
      }
   
  Last edited: 24/6/15
 2. JackV

  JackV Administrator Staff Member

  Khi mouse move bạn lấy cái graphics của cái nền cần vẽ ra gọi phương thức draw của nó để làm việc.
   

Chia sẻ trang này

Loading...