Vấn đề về nested class

teotoni

New Member
25/6/11
8
0
0
Em có đoạn code như thế này:
class Lop{
String Ten;
String Tuoi;

public Thuoc(String Ten,String Tuoi)
{
this.Ten=Ten;
thí.Tuoi=Tuoi
}
public void Nhap()
{
//..................
}
public void Xuat()
{
//...............
}
}

class Truong{
String thuoctinh;
Lop lop; //em muốn sử dụng các thuộc tính và phương thức của lớp Lop, mà không biết khai báo sao???.vd: dùng hàm nhập

public void Nhap()
{
//..................
}
public void Xuat()
{
//...............
}

class GiaoVien
{
int .....;

public void Xuat()
{
//...............
}
}

public static void main(String []args)
{
Truong tr=new Truong();
tr.Nhap();
tr.Xuat();

}
}
E có mấy vấn đề mong các pro giúp đỡ:
E muốn ở lớp Trường, e sử dụng các phương thức và thuộc tính của lớp Lop.
Lớp Giáo viên nằm trong lớp trường. Em muốn trong lớp Truong sử dụng thuộc tính và phương thức của lớp Giáoviên , vd:hàm Nhap() .Và trong hàm main sử dụng lớp GiaoVienlớp Lop
Không biết những điều e hỏi java cho không, hay là vì e không biết sử dụng .
Mong các pro giải thích và chỉ giúp em..:-@:-@:-@
 
20/5/10
144
2
18
Ðề: Vấn đề về nested class

Trong lập trình hướng đối tượng cho hết. Cs lẽ bạn cần thêm 2 hàm get và set để giải quyết các vấn đề trên. Mnh nghĩ k cần phả xài nested class đâu bạn ah..
 

teotoni

New Member
25/6/11
8
0
0
Ðề: Vấn đề về nested class

Mình chỉ muốn hỏi là khi mình có các lớp như vậy thì mình sử dụng được những câu hỏi mà mình hỏi hông. nếu bạn biết thì mong chỉ giáo:-??:-??:-??.
Dù gì cũng thanks vì bạn có ý kiến , nhưng bạn chưa hiểu ý mình hỏi
 
20/5/10
144
2
18
Ðề: Vấn đề về nested class

Thứ nhất hỏi sai chủ đề, cái này chẳng có gì liên quan đến Nested Class
Thứ hai cái cách đ hỏi của bạn, bạn nên đặt mấy đoạn code đó vào thẻ CODE cho dễ đọc hoặc ít nhất cũng thụt đầu dòng các dòng CODE, bạn muốn người ta giúp là vứt lên một đống code vậy để người khác tự mà tìm hiểu hả
Thứ ba câu hỏi của bạn "Không biết những điều e hỏi java cho không" . Có cho không thì viết code ra xem có cho không là bjk liền. Bạn không hiểu chỗ nào thì mọi người giải thik và chỉ hướng tìm hiểu cho bạn chứ k ai đi làm giùm những việc mà bạn có thể làm cả