Vấn đề sử dụng đơn vị tính

nhphuocit

New Member
29/5/12
30
7
3
28
Trong CSDL của em có 1 bảng đơn vị tính lưu mã đơn vị tính và tên đơn vị tính. Giả sử bây giờ khi em nhập hàng vào kho tính đơn vị là kg nhưng khi chế biến món ăn hoặc sử dụng sẽ tính đơn vị là g , vậy làm sao trừ đi cho đúng. Khi hiển thị trong danh sách hàng nếu nó nhỏ hơn 1kg thì sẽ đổi đơn vị tính thành g ,

Em định set cứng vào code luôn, nhưng có người bảo làm theo quản lý danh mục cho người dùng định nghĩa ạ