[Urgent] Java SyncML

kavo251

New Member
6/4/11
16
0
1
Hi all,
Mình đang làm ứng dụng ( bằng java swing )sử dụng SyncML để sync ( data trên máy : contact , file... ) lên trên server ( server cũng có hỗ trợ SyncML ) .Nhưng mình không biết phải làm thế nào để có thể sync được.
Bạn nào biết có api, hay phương pháp nào có thể sync 2 chiều từ client lên server và ngược lại thì góp ý giúp mình với.
Thanks.