Update dữ liệu trong MS Access

sovo007007

Member
11/1/16
53
1
8
34
Em đang bị 1 lỗi như sau mong cả nhà giúp:
Em làm phần mềm update dữ liệu vào MS access từ 1 form. Trong access gồm 1 bảng (đặt tên là A) để lấy dữ liệu nhập từ form. Sau đó dữ liệu bảng A được xử lý query và tạo ra 1 bảng B. Dùng form để lấy dữ liệu từ bảng B này.
Vấn đề ở đây là em nhập dữ liệu vào bàng A thì không vấn đề gì. Nhưng dữ liệu từ bảng A này không thấy được xử lý và xuất hiện ở bảng B để xuất ra form.
Em mới làm vói Access mong các bác giúp với ạ.
 

JackV

Administrator
Staff member
Theo logic thì "dữ liệu bảng A được xử lý query và tạo ra 1 bảng B" nên khi "nhập dữ liệu vào bàng A thì không vấn đề gì. Nhưng dữ liệu từ bảng A này không thấy được xử lý và xuất hiện ở bảng B" thì bạn cần phải "xử lý query và tạo ra 1 bảng B" một lần nữa