Tuyển Lập trình viên

  • Tạo bởi Công ty Cổ phần iNET
  • Start date
C

Công ty Cổ phần iNET

Guest
CÔNG TY CỔ PHẦN iNET CẦN TUYỂN GẤP:

'http://vieclam.inet.vn'LẬP TRÌNH VIÊN JAVA

Mô tả công việc:

- Phát triển dịch vụ sms.

- Kết nối với các đối tác.


Số lượng: 10 người

LẬP TRÌNH VIÊN PHP

Mô tả công việc:

- Phát triển các ứng dụng web bằng ngôn ngữ PHP.


- Phát triển, đóng gói module hóa sản phẩm.


Số lượng: 5 người

CHI TIẾT THAM KHẢO TẠI:


http://vieclam.inet.vn