Truy xuất tiếng việt từ ms sql server

Stephenchu2711

New Member
3/5/15
16
0
1
33
Các bạn chỉ mình cách truy xuất dữ liệu tiếng Việt từ sql server 2014 với
Khi insert dữ liệu mình đã làm bằng cách N'dữ liệu tiếng việt'

Trên trang JSP mình cũng đã viết
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8" %>


request.setCharacterEncoding("UTF-8");


Nhưng vẫn không được
Mình đã đặt câu hỏi cả tháng này nhưng ko ai trả lời.
Chẳng lẽ không ai biết???
Giúp mình với.
 

badboy3283

Active Member
20/10/11
294
89
28
District BT, HCM City
Để truy suất được tiếng việt cần:

- Lưu database với kiểu dữ liệu NVARCHAR
- Trang JSP dùng pageEncoding="UTF-8"
- Nếu là servlet: response.setContentType("text/html;charset=UTF-8");
- Trong server.xml của tomcat: URIEncoding="UTF-8"

Code:
<Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1"
        connectionTimeout="20000"
        redirectPort="8443" URIEncoding="UTF-8"/>
- Trong web.xml: Dùng spring encoding

Code:
<!-- Define the character encoding filter. Needed to display the pages correctly -->
  <filter>
    <filter-name>encodingFilter</filter-name>
    <filter-class>org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter</filter-class>
    <init-param>
      <param-name>encoding</param-name>
      <param-value>UTF-8</param-value>
    </init-param>
    <init-param>
      <param-name>forceEncoding</param-name>
      <param-value>true</param-value>
    </init-param>
  </filter>

  <!-- Define filter mapping for the character encoding filter -->
  <filter-mapping>
    <filter-name>encodingFilter</filter-name>
    <url-pattern>/*</url-pattern>
  </filter-mapping>
 

Stephenchu2711

New Member
3/5/15
16
0
1
33
Mình dùng glassfish mặc định trong netbean

Đây là file glassfish-web.xml :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE glassfish-web-app PUBLIC "-//GlassFish.org//DTD GlassFish Application Server 3.1 Servlet 3.0//EN" "http://glassfish.org/dtds/glassfish-web-app_3_0-1.dtd">
<glassfish-web-app error-url="">
<class-loader delegate="true"/>
<jsp-config>
<property name="keepgenerated" value="true">
<description>Keep a copy of the generated servlet class' java code.</description>
</property>
</jsp-config>
</glassfish-web-app>Còn đây là file web.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app version="3.1" xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee/web-app_3_1.xsd">
<session-config>
<session-timeout>
30
</session-timeout>
</session-config>
<welcome-file-list>
<welcome-file>Index.jsp</welcome-file>
</welcome-file-list>

<filter>
<filter-name>encodingFilter</filter-name>
<filter-class>org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter</filter-class>
<init-param>
<param-name>encoding</param-name>
<param-value>UTF-8</param-value>
</init-param>
<init-param>
<param-name>forceEncoding</param-name>
<param-value>true</param-value>
</init-param>
</filter>

<!-- Define filter mapping for the character encoding filter -->
<filter-mapping>
<filter-name>encodingFilter</filter-name>
<url-pattern>/*</url-pattern>
</filter-mapping>

</web-app>

Sao vẫn không được vậy bạn?
Mình sai ở chỗ nào?