Trao đổi dữ liệu giữa 2 Jframe

thongdoanvan

Moderator
21/1/10
247
7
16
Trong Jframe A có một Textfield, và một button. Trong Jframe b cũng có một textfield.
+Vấn đề đặt ra là khi ta nhập vào textfield trong Jframe A, sau đó ta nhấn vô Button thì JframeB hiện ra, và trong JframeB có chứa nội dung của JframeA. Vậy làm bằng cách nào?
Bước 1:Bạn tạo một packeag là app
Bước 2:Trong pakeag trên, bạn tiến hành tạo 2Jframe.
-Jframe A
-Jframe B
+Trong JframeA:Tiến hành tạo một truờng là nhập tên, và một Button là show, mặt khác trong JframeA, ta cần tạo một biến
static String ten;
+Trong JframeB:Tiến hành tạo một trường là kếtquả.
Bước 3:Tiến hành code
Với JframeA, tiến hành nhấn phải vào show, mà chọn sự kiện là ActionPerformed.
private void showActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
//nhap thong tin
ten=text.getText();
Jframeb b=new Jframeb();
b.setVisible(true);
}
Khi đó trong JframeB ở hàm Contructor, bạn chỉ cần làm như sau
public Jframeb() {
initComponents();
hien.setText(framea.ten);
}
//trong đó, hiện là tên biến của Textfield.
Chúc các bạn thành công.
Phía dưới là code, bạn cần dùng Ide Netbean 6.8
 
  • Like
Reactions: sovo007007

sovo007007

Member
11/1/16
70
4
8
35
Hữu ích quá bạn ơi. Ngắn gọn dễ hiểu :) và đúng cái mình đang cần.