Thao tác với các file resource trong project Spring MVC

Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách thao tác với file resource trong 1 project Spring MVC

- Trong Spring MVC nói riêng và java nói chung, ta thường sử dụng class File để thao tác với file. Tuy nhiên, đối với project Spring MVC, khi mới deploy lên server, ta thường build nó thành file war, do đó các file resource cũng sẽ được đóng gói bên trong file war này. Không thể sử dụng class File để thao tác với các file nằm bên trong file war.
- Thật may, Spring framework cung cấp cho chúng ta class ClassPathResource để chúng ta thao tác với các file resource bên trong file war
Java:
package vn.hcm.controller;

import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;

@Controller
@RequestMapping
public class MainController {

  @GetMapping
  public String index() {
    File file;
    ClassPathResource classPathResource;

    // Doc file trong /src/resources/code.xml
    classPathResource = new ClassPathResource("code.xml");

    file = classPathResource.getFile().read;
    
    // Todo Đọc file và làm gì đó
    
    return "index";
  }

}
Cám ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài viết sau :)
 

Bình luận