Toggle Theme Editor
Slate Blueberry Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Charcoal

Tham chiếu giữa các class - Reference Between Classes

Discussion in 'Hướng dẫn người mới bắt đầu' started by JackV, 3/5/13.

 1. JackV

  JackV Administrator Staff Member

  Sau đây JackV sẽ hướng dẫn các bạn mới lập trình 2 cách sử dụng tham chiếu giữa các class
  1. Truyền tham chiếu qua constructor
  2. Biến static trỏ đến đối tượng
  JackV sẽ demo bằng ứng dụng đơn giản đó là từ MainFrame mở InputDialog để nhập dữ liệu rồi set cho dữ liệu hiện thị ở MainFrame
  demo.png
  ===
  1. Truyền tham chiếu qua constructor
  Đây là cách truyền tham chiếu của đối tượng cha vào dialog thông qua tham biến khi khởi tạo dialog khi gọi construtor
  Constructor mặc định khi tạo dialog ta khong sử dụng, ta tạo một constructor cho phép nhận vào một đối tượng MainFrame, một biến toàn cục MainFrame trong class InputDialog để giữ tham chiếu đến đối tượng được truyền vào thông qua constructor
  PHP:
      public InputDialog(MainFrame parentboolean modal) {
          
  super(parentmodal);
          
  initComponents();
          
  parentFrame parent//tham chiếu đến đối tượng được truyền vào
      
  }
      
  MainFrame parentFrame;
  trong MainFrame ta khai báo phương thức nhận vào một string và set nó cho label
  PHP:
      public void showValue(String value){
          
  lbShowValue.setText(value);
      }
  ở InputDialog khi button set value được nhấn ta gọi
  PHP:
          parentFrame.showValue(txtValue.getText());
  ====
  2. Sử dụng đối tượng static trỏ đến đối tượng của MainFrame
  Đây là cách làm có tính linh động, nó phù hợp với việc MainFrame chỉ được tạo ra một đối tượng duy nhất.
  Trong MainFrame khai báo
  PHP:
  public static MainFrame it;
  trong constructor của MainFrame khai báo thêm dòng
  PHP:
  it this// trỏ đến đối tượng của lớp này
  trong MainFrame ta khai báo phương thức nhận vào một string và set nó cho label
  PHP:
      public void showValue(String value){
          
  lbShowValue.setText(value);
      }
  ở InputDialog khi button set value được nhấn ta gọi
  PHP:
          MainFrame.it.showValue(txtValue.getText());
   

  Attached Files:

 2. LTV

  LTV Active Member

  Mình thì thường hay dùng truyền qua constructor :D
   
 3. JackV

  JackV Administrator Staff Member

  Đó là cách hàn lâm nhất, lúc trước mình đi hỏi thầy giáo thì được chỉ cách dùng static thấy nó tiện lợi, gọi lúc nào mình cần mà không phải sửa, không phải sử dụng biến tham chiếu cho mỗi class mình muốn dùng.

  LTV có cách nào khác nữa không?
   
 4. đó giờ em toàn dùng truyền 1 Object thôi, các cách của anh hay thật, em thấy cách dùng static là tiện nhất!
   
 5. haonguyen282

  haonguyen282 Member

  anh JackV làm luôn 1 cái tut về truyền Data qua lại giữa các Frame luôn đi anh heeee
   
 6. JackV

  JackV Administrator Staff Member

 7. LTV

  LTV Active Member

  Dùng public static cũng được nhưng cứ phải nhớ vị trí ở Frame nào nên ngại lắm :)) có medthod thì lười nên dùng static thôi à. Gặp nhiều bạn dùng file để lưu giá trị của biến nữa...cách này có tính không ;))
   
 8. JackV

  JackV Administrator Staff Member

  Muốn lấy tham chiếu của MainFrame thì MainFrame.it, muốn lấy tham chiếu của InputDialog thì InputDialog.it, muốn lấy tham chiếu của DatabaseMaster thì DatabaseMaster.it, ..., chấm ít là ra, sao phải nhớ chứ ;;)
  Đó là việc lưu giá trị sử dụng chung tức là dùng chung dữ liệu chứ không phải tham chiếu rồi.
   
 9. Lê Lộc

  Lê Lộc Member

  Dùng static khi nào là tiện nhất nhĩ?
  Cái static này nó khởi tạo luôn khi chương trình chạy mà không cần new đối tượng.
  Giả sử mình chưa cần dùng mà nó đã khởi tạo thì có tốn tài nguyên không nhĩ :)

  ps: em toàn dùng contructor, static em dùng cho cái class gồm những phương thức mà dùng chung nhiều nhất.
   
 10. JackV

  JackV Administrator Staff Member

  Static chỉ được dùng là biến trỏ đến đối tượng chứ nó không phải một đối tượng nên nói về hao tốn thì không có.
   
 11. Lê Lộc

  Lê Lộc Member

  Vậy không new một đối tượng mà chỉ dùng static thì vùng nhớ của nó được tạo ra như thế nào?
   
 12. thì nó bằng null
   
 13. Nancru

  Nancru CongDongJava Project Leader Staff Member

  static có nghĩa là ko cần khởi tạo đối tượng chứa nó mà vẫn có thể dùng đc, dĩ nhiên bản thân static vẫn cần được khởi tạo.
   
 14. Joe

  Joe Thành viên VIP

  Nonsense! Static variables, objects and static methods are NOT object oriented. An object has a state or associates with a state and can be only accessed or manipulated via methods that implement the object's state and behavior. Static object or variable does NOT allow to operate on its state, hence it is NOT object oriented but procedural.
   
 15. Lê Lộc

  Lê Lộc Member

  Em hiểu static là nó tự khởi tạo rồi, vậy khởi tạo là nó sẽ tốn tài nguyên chứ?
   
 16. Joe

  Joe Thành viên VIP

  Following problems can be hard to debug or to keep track:
  - static objects, variables and methods are global
  - global objects can be manipulated from outside
  - the Page-in/Page-out process will be elongated and causes an overloaded system
  - the life-cycle of static objects is equal the life-cycle of their application even they aren't in use.
  In short: It's a bad behavior to use static when there's no unavoidable reasons.
   
  Lê Lộc likes this.
 17. duythanhcn

  duythanhcn Member

  thầy mình dạy dùng biến static
  chưa thử dùng contructor lần nào :D
  một kiến thức cũ vs mọi người nhưng mới vs mình
  tks
   
 18. Joe

  Joe Thành viên VIP

  Are you newbie ? A static constructor ? Just make a try...But I tell you:
  - If the constructor is static then constructors with parameters will become useless.
  - Constructor is not a normal method so making it static will not bind it to the class.
  - Static methods are not inherited. If a constructor becomes static it will lose all inheritance.

  By the way, Java garbage collector won't collect unused static objects and frees the memory for other use.
   
  duythanhcn and SITUVN like this.
 19. Joe

  Joe Thành viên VIP

  duythanhcn likes this.
 20. quangbeo216

  quangbeo216 Member

  có hẳn 1 thư mục demo rồi mà bạn, bạn tải về là xem thoải mái.
   
 21. manhlh231

  manhlh231 Member

  Mình xem qua nhưng cũng chưa hiểu lắm, bạn có demo nào không ?
   

Chia sẻ trang này

Loading...