thắc mắt.getParameter("name")

thuongdat

New Member
18/12/10
8
0
0
cho mình hỏi khi dùng getParameter("name") thì fai có name của một control,dzậy có hàm nào lấy name của một control hok dzậy các bạn