Thông báo thành lập It's My Way và rules cho IMW

Trạng thái
Chủ đề đã được đóng (không tiếp nhận thảo luận)

JackV

Administrator
Staff member
Qua một thời gian thảo luận về Mở chuyên mục It's my wayRules cho chuyên mục It's My Way hôm nay JackV mở chuyên mục cho anh em trao đổi, chia sẻ về các giải pháp giải quyết vấn đề.

Tóm tắt lại định hướng hoạt động của chuyên mục
 • Đây không phải là chuyên mục hỏi đáp các giải quyết vấn đề mà là chuyên mục dùng để chia sẻ cách giải quyết vấn đề với nhau
 • Những vấn đề được nêu ra trong chuyên mục này phải đi kèm với ít nhất một giải pháp, vấn đề đã nêu làm các vấn đề thực tiễn trong lập trình và cũng có thể chỉ là một vấn đề chỉ để rèn luyện tư duy logic.

Nội dung chi tiết của Rule danh cho chuyên mục
Rules:
- Trong IMW mọi người trao đổi với nhau vì một mục đích chung là Hỗ trợ nhau hiện thực thật nhiều giải pháp, tối ưu cách làm.
- Trong IMW mọi người trao đổi nhã nhặn, tôn trọng nhau, dùng từ ngữ trong sáng, thân thiện.
- IMW không chấp nhận bất kỳ bài viết nào theo dạng làm không được đưa vấn đề vào chuyên mục nhờ tìm giải pháp
- Các topic mở mới phải phù hợp với quy định về nội dung của topic mới ở phần sau của rule này.
- Các post reply phải phù hợp với quy định về nội dung của post reply ở phần sau của rule này.

> Tất cả các topic và post trong chuyên mục có nội dung không phù hợp với rule đều sẽ bị xóa.

PHP:
Nội dung của topic mở mới
  Gồm 5 phần
  1. Nêu vấn đề
  2. Nêu giải pháp
  3. Hiện thực giải pháp
  4. Tự nhận xét
  5. Giải pháp đang tìm kiếm (Optional)

Nội dung của post reply
  Các dạng post reply
  * Reply đóng góp cách viết cùng giải pháp
    1. Nêu cách viết tối ưu hơn
    2. Hiện thực cách viết tối ưu đã nêu
    3. Tự nhận xét
  * Reply góp ý tối ưu cách viết
    1. Nêu cách viết tối ưu hơn
    2. Hiện thực cách viết tối ưu đã nêu
    3. Tự nhận xét
  * Reply đóng góp giải pháp
    1. Nêu giải pháp
    2. Hiện thực giải pháp
    3. Tự nhận xét
    4. Giải pháp đang tìm kiếm (Optional)
  * Reply hỏi đáp
    Hỏi vấn đề trong giải pháp, cách viết đã hiện thực.
    Hỏi rõ nghĩa của vấn đề.
Các bạn có ý kiến về cách thức hoạt động trao đỏi tại Mở chuyên mục It's my way
Các bạn có ý kiến về các vấn đề quản lý trao đổi tại Rules cho chuyên mục It's My Way
 
Trạng thái
Chủ đề đã được đóng (không tiếp nhận thảo luận)