[Thông Báo]Giới hạn quyền hạn một số box đối với thành viên

JackV

Administrator
Staff member
Thông báo về giới hạn quyền viết bài đối với thành viên.

Các bạn thân mến.
Với mục đích lọc các bài viết giá trị và ý nghĩa theo tiêu chuẩn, BQT giới hạn quyền viết bài mới của thành viên thường ở một số chuyên mục như sau:

Library Of Examples
Quyền thành viên thường được đóng góp ví dụ mới ở box New Example - Đóng góp ví dụ, các box còn lại không có quyền tạo chủ đề mới, các quyền tương tác khác theo mặc định.​

Bài Viết Hướng Dẫn
Quyền thành viên thường được đóng góp bài viết hướng dẫn mới ở box Đóng góp bài viết hướng dẫn mới, các box còn lại không có quyền tạo chủ đề mới, các quyền tương tác khác theo mặc định.
Chuyên mục It's My Way dành để chia sẻ các giải pháp giải quyết vấn đề, không post các bài viên xin trợ giúp.​

Để trao đổi các vấn đề gặp phải khi thực hành, các bạn tạo chủ đề mới tại các chyên mục tương ứng trong chuyên mục
Tất cả các mẩu tin quảng cáo rao vặt dưới mọi hình thức ở các box sẽ bị xử lý theo định hướng của BQT.


BQT

Hướng Dẫn Việc Post Code Cho Dễ Nhìn Với Tag [ Php ]