Toggle Theme Editor
Slate Blueberry Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Charcoal

Tetris

Discussion in 'Java Project' started by quangdi, 25/12/17.

 1. quangdi

  quangdi New Member

  public class Tetris extends JFrame {

  private JLabel statusbar;

  public Tetris() {

  initUI();
  }

  private void initUI() {

  statusbar = new JLabel(" 0");
  add(statusbar, BorderLayout.SOUTH);
  Board board = new Board(this);
  add(board);
  board.start();

  setSize(200, 400);
  setTitle("Tetris");
  setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
  setLocationRelativeTo(null);
  }

  public JLabel getStatusBar() {

  return statusbar;
  }

  public static void main(String[] args) {// em ko hieu ham main nay

  SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {// dac biet la dong nay dung de lam gi vay ak, nho moi nguoi ak!!!

  @Override
  public void run() {

  Tetris game = new Tetris();
  game.setVisible(true);
  }
  });
  }
  }
   
 2. Vũ Thiên

  Vũ Thiên Member

  public static void main(String[] args) {}
  Cái này dùng để thực thi chương trình. Những cái gì trong cái này sẽ được thực thi(chạy).Còn bạn đặt ở những cái khác sẽ không chạy đâu
  Còn
  SwingUtilities.invokeLater
  Cái này khi một chương trình cần nâng cấp gao diện
   
  quangdi likes this.

Chia sẻ trang này

Loading...