tạo link,helpppppppppp!!!!!!!

thuongdat

New Member
18/12/10
8
0
0
:no 2: mình mún tạo ra 3 cái link trong jsb như sau:
<a href="abc.jsp">1</a>
<a href="abc.jsp">2</a>
<a href="abc.jsp">3</a>
khi mình lick vào số 1,thì trong abc bik mình lick số 1,xử lý theo số 1
khi mình lick vào số 2,thì trong abc bik mình lick số 2,xử lý theo số 2
......
khi mình lick vào số n,thì trong abc bik mình lick số n,xử lý theo số n
:no: