Tạo HQL

haunhqn

New Member
9/1/14
7
0
0
31
Hi mọi người!

Mình sử dụng full text search của MSSQL thì excute được câu query này : "select * from Resume where contains(description,'java');"

Mình muốn chuyển qua câu query dạng HQL nhưng tìm hoài không biết cách chuyển. Mong mọi người giúp đỡ.

Thanks nhiều!