Tại sao nhấn nút cut của Frame mà nó ko tắt ạ ?

phngcngtn

New Member
5/4/11
3
0
0
Các nào giúp mình với mình nhấn vào nút cut mà nó ko đóng Frame là sao nhỉĐây là code

Code:
import java.awt.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
class FrameMain extends Frame implements ActionListener
{    Label l1 = new Label();
	Button b1 = new Button("Bam vao day de hien ra mot Frame khac");
	public FrameMain(String title)
	{
		super(title);
		setLayout(new FlowLayout());
		add(b1);
        add(l1);
        b1.addActionListener(this);
}
public static void main(String args[])
{
	FrameMain t= new FrameMain("Button!");
	t.setSize(300,200);
	t.show();
}

  public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    }
  
}
Cám ơn các bạn rất nhiều :)
 

hnchcky

Member
9/1/11
198
2
16
Ðề: Tại sao nhấn nút cut của Frame mà nó ko tắt ạ ?

bấm nút X mà nó ko đóng à??

tùy chỉnh bên properties của JFrame: defaultCloseOperation
 

anhvu3890

New Member
27/7/11
40
0
0
Ðề: Tại sao nhấn nút cut của Frame mà nó ko tắt ạ ?

Bạn chuyển qua extends JFrame thì sẽ khắc phục được lỗi này,vì mặc định JFrame thì nó đã set defaultCloseOperation rùi

import java.awt.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import javax.swing.*;
class FrameMain extends JFrame implements ActionListener
{ JLabel l1 = new JLabel();
JButton b1 = new JButton("Bam vao day de hien ra mot Frame khac");
public FrameMain(String title)
{
super(title);
setLayout(new FlowLayout());
add(b1);
add(l1);
b1.addActionListener(this);
}
public static void main(String args[])
{
FrameMain t= new FrameMain("Button!");
t.setSize(300,200);
t.show();
}
public void actionPerformed(ActionEvent e) {
}

}
 
20/5/10
144
2
18
Ðề: Tại sao nhấn nút cut của Frame mà nó ko tắt ạ ?

Bạn thử thêm dòng này vào xem sao:

PHP:
t.setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
Hoặc tự mình viết một hàm xử lí sự kiện khi click chuột

PHP:
import java.awt.event.WindowListener;
import java.awt.event.WindowAdapter;
import java.awt.event.WindowEvent;
Thêm doạn code này trong FrameMain
PHP:
addWindowListener(new WindowAdapter(){
		public void windowClosing(WindowEvent e){
			System.exit(0);
		};
});
 

lanquansan

Member
26/7/11
43
0
6
Ðề: Tại sao nhấn nút cut của Frame mà nó ko tắt ạ ?

Của bạn đây :D
PHP:
package GUI;
import java.awt.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.WindowAdapter;
import java.awt.event.WindowEvent;
 class FrameMain extends Frame implements ActionListener
 {    
	Label l1 = new Label();
 	Button b1 = new Button("Bam vao day de hien ra mot Frame khac");
 	public FrameMain(String title)
 	{
 		super(title);
 		setLayout(new FlowLayout());
 		add(b1);
         add(l1);
         b1.addActionListener(this);
 }
 	public static void main(String args[])
 	{
 		FrameMain t= new FrameMain("Button!");
 		t.setSize(300,200);
 		t.addWindowListener(new WindowAdapter() {
 			public void windowClosing(WindowEvent e){
 				System.exit(0);
 			}
 		});
 		t.setVisible(true);
 	}
	@Override
	public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
		// TODO Auto-generated method stub
		
	}
 }