TẠO BUTTON TRÊN GIAO DIỆN JAVA SWING

nhphuocit

New Member
29/5/12
30
7
3
28
Em đang muốn tạo button trên JFrame bằng lệnh.
Em đang làm đề tài quản lý khách sạn, em muốn mỗi một phòng hiển thị bằng 1 button và button đó tự động sinh ra khi thêm 1 phòng mới. nhưng em viết lệnh tạo ra button nhưng ko thấy nó hiển thị ra
PHP:
public void run() {
        Phong_Quanly qlp = new Phong_Quanly();
        JButton bt = new JButton("Phòng 1");
        qlp.add(bt);        
      }
Giúp e với :(
 

quangbeo216

Member
14/6/13
47
7
8
26
mình không hiểu được code bạn là như thế nào, nếu bạn muốn tạo button thì mình có mấy dòng code bạn có thể tham khảo
/*
* To change this template, choose Tools | Templates
* and open the template in the editor.
*/
package javaapplication5;

import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;

/**
*
* @author _Daigunder_
*/
public class Button extends JFrame{
JButton btnPhong;
public Button(){
setLayout(null);
btnPhong = new JButton("Phong 1");
btnPhong.setSize(80,30);// kichs thuoc
btnPhong.setLocation(50, 50);// vi tri trong frame
add(btnPhong);
}
public static void main(String[] ardf){
Button b = new Button();
b.setLocation(500, 150);
b.setSize(300, 300);
b.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
b.setVisible(true);
}
}
 

BINHDQ

Member
24/2/13
86
10
8
27
Để làm được điều đó bạn cần chuẩn bị :
- Mảng button gồm n phòng (số phòng là có thể thêm nên số phần tử mảng bạn có thể khai báo lớn 1 chút hoặc dùng arraylist)
- JPanel để chứa các phòng. (setlayout cho nó với Gridlayout để dễ dàng thêm vào mà không cần phải set vị trí)
- Khi nhấn nút thêm phòng :
button[n+1] = new JButton("phòng n+1");
JPanel.add(button[n+1]);
 

nhphuocit

New Member
29/5/12
30
7
3
28
Tình hình là em làm trên JFrame Form, thông thường các button được kéo thả vào JFrame Form
Nhưng khi ưm thực hiện lệnh add Button thì nó ko có tác dụng gì hết ak
 

JackV

Administrator
Staff member
Sau khi add button thì jpanel phải gọi phương thức updateUI() thì mới hiện thị thay đổi, một vấn đề khác là việc button được add vào phải có kích thước phù hợp với layout mà jpanel đang set.

Bạn muốn mọi người giúp đỡ nhanh và chính xác thì đưa nhiều code lên chứ không chỉ cần ý tưởng.
 
 • Like
Reactions: tuyentruong

tuyentruong

New Member
30/5/19
2
0
1
21
Sau khi add button thì jpanel phải gọi phương thức updateUI() thì mới hiện thị thay đổi, một vấn đề khác là việc button được add vào phải có kích thước phù hợp với layout mà jpanel đang set.

Bạn muốn mọi người giúp đỡ nhanh và chính xác thì đưa nhiều code lên chứ không chỉ cần ý tưởng.

Sau khi add button thì jpanel phải gọi phương thức updateUI() thì mới hiện thị thay đổi, một vấn đề khác là việc button được add vào phải có kích thước phù hợp với layout mà jpanel đang set.

Bạn muốn mọi người giúp đỡ nhanh và chính xác thì đưa nhiều code lên chứ không chỉ cần ý tưởng.
JackV emmuốn hỏi. khi em làm ra 1 jfarm 500x500 mỗi thứ em vẽ đều ở trên đó r. nhưng bây h em lại bị dính 1 thứ là làm sao để tạo button trên cái jframe đó
vì khi em add() btn có 2 trường hợp , trước hợp add() btn trước thì nó hiển thị btn nguyên size 500x500 còn add sau thì không thấy button. vậy h em phải làm sao để btn kích thước nhỏ mà nó lại nằm trên cái jFrame e tạo trước đó . Mà cái này em code tay nha.