Tôi Eclipse sử dụng nó như thế nào?

ducphong

Mod học việc
Nền tảng Eclipse là gì?

Ý tưởng của Dự án Eclipse (Eclipse Project) của nó là tạo ra một "Apache cho các công cụ phát triển" — một khung công tác mã nguồn mở cung cấp nhiều dịch vụ bên dưới mà các nhà phát triển phần mềm cần. Đây sẽ là một "bộ công cụ để thiết kế các bộ công cụ". Không chỉ là một bộ các API, mà khung công tác sẽ bao gồm mã thực được thiết kế để làm việc thực.

Nền tảng Eclipse là cơ sở cho việc xây dựng và chạy các công cụ phát triển phần mềm tích hợp, xuyên suốt từ đầu đến cuối. Nền tảng này bao gồm các thành phần phần mềm mã nguồn mở được các nhà cung cấp công cụ sử dụng để xây dựng các giải pháp cắm thêm vào Các bàn làm việc (Workbench) phần mềm tích hợp. Nền tảng Eclipse tích hợp công nghệ được biểu diễn thông qua một khung công tác được thiết kế và triển khai thực hiện rõ ràng.

Tại sao IBM đã mở mã nguồn của Eclipse?

Mã nguồn mở là cách duy nhất để sinh ra một nền tảng mở cho việc tích hợp công cụ. Nhưng mã nguồn mở cũng có một số lợi thế khác, bao gồm:

1. Tái sử dụng — Tái sử dụng (reuse) là hình thức tuân thủ cao nhất. Tại sao xây dựng lại một cái gì đó khi nó đã tồn tại dưới dạng đã làm việc được rồi? Bằng cách sử dụng Nền tảng Eclipse mở, các nhà xây dựng công cụ có thể tập trung vào tri thức chuyên gia và các chức năng đặc thù của lĩnh vực (do đó tập trung vào những gì làm cho họ thành công) khi cung cấp cơ sở hạ tầng công cụ để xây dựng các IDE. Nhưng việc sử dụng lại mã của ai đó cần có sự tin cậy.
2. Sự tin cậy — Sự tin cậy vào bất kỳ kiến trúc hoặc nền tảng mới nào chỉ có thể giành được dần dần. Ví dụ, rất khó giành được sự tin cậy của các nhà phát triển đối với bộ công cụ có chứa các giao diện độc quyền hạn chế ứng dụng với chỉ một hệ điều hành (ví dụ, Windows®.) Nó cũng khó giành được sự tin cậy của các nhà xây dựng công cụ khi các mức API khác nhau được gửi kèm các mức cung cấp công cụ khác nhau (ví dụ, các API Cộng đồng khác với các API Doanh nghiệp).
3. Sự tự tin — Nền tảng Eclipse xây dựng sự tự tin và sự tin cậy bằng cách cung cấp mã nguồn cho nền tảng này. Mã nguồn mở cung cấp tất cả các API, không có các giao diện nội bộ, độc quyền hoặc ẩn giấu. Các nhà phát triển, thường không tin ngay, có thể xem mã nguồn và tìm hiểu. Hãy tin vào mã nguồn, rồi bắt đầu đổi mới.
4. Chất lượng — Hiệp hội mã nguồn mở cũng có thể đưa ra chất lượng mã cao hơn. Khi hợp tác hiệu đính lại mã, mọi người sẽ tăng thêm nỗ lực vào việc này. Mã nguồn mà họ đóng góp trở thành một sự phản ánh công việc mà họ làm, tạo lập nên cả thanh danh cá nhân lẫn doanh nghiệp. Hãy tin vào mã nguồn, sau đó chiếm lĩnh thị trường.
5. Sự rõ ràng — Mã nguồn mở dựa trên những đặc tả rõ ràng có thể sinh ra mã dễ hiểu hơn. Một Giao diện mô tả (theo các thuật ngữ hộp đen) lời hứa về hành vi thành phần. Bằng cách trực tiếp tra soát mã nguồn, bạn có thể xem xét từng dòng một, cách mã nguồn hoạt động. Thật khó tin cậy vào giao diện của ai đó khác. Hãy tin vào mã nguồn, sau đó kiểm tra công nghệ.
6. Tính đơn giản — Mã nguồn mở có thể được dễ gỡ rối hơn. Vào đêm khuya, khi gặp phải một lỗi, mã nguồn có thể đẩy nhanh việc xác định nguyên nhân gốc. Có thể do lỗi của bạn, hoặc do lỗi của nền tảng và môi trường. Với quyền truy cập vào mã nguồn, sự phỏng đoán bị loại trừ. Với quyền truy cập vào một diễn đàn thảo luận hợp tác, thậm chí có thể so sánh các ghi chép với ai đó khác đã quen với môi trường hoặc vấn đề này. Nếu vấn đề xuất hiện trong mã nguồn mở dùng chung, thật dễ dàng để vá nó và thử tìm cách khắc phục. Hãy tin vào mã nguồn, sau đó kiểm tra cơ sở. Thật khó chỉ làm việc một mình với công nghệ phức tạp. Một vài nhà xây dựng công cụ muốn gánh vác sự mạo hiểm khai phá công nghệ tạo dụng cụ mới. Hãy tin vào mã nguồn, sau đó chia sẻ rủi ro.
7. Tuổi thọ — Các nhà cung cấp công cụ đến và các nhà cung cấp công cụ ra đi. Các nhà phát triển trong công ty muốn biết rằng một nền tảng có thể cung cấp sự hỗ trợ dài hạn không. Với mã nguồn, các công ty có thể nhanh chóng bắt đầu trong ngắn hạn và duy trì bền vững kinh doanh lâu dài. Hãy tin vào mã nguồn, sau đó xây dựng một công việc kinh doanh.
8. Tính linh hoạt — Tính linh hoạt là một giá trị cơ bản của Eclipse. Với Nền tảng Eclipse mở, một thành phần không vừa ý có thể được sửa đổi cho phù hợp với các nhu cầu của bạn. Ví dụ, nếu trình soạn thảo không thích hợp, hãy tạo một trình riêng của bạn hoặc cắm thêm một trình soạn thảo phổ biến được tạo ra trong thị trường thành phần mở mà Nền tảng Eclipse đã thiết lập nên. Bạn muốn buộc thêm một nền tảng triển khai mới (ví dụ, một hộp chuyển đổi làm sẵn) vào một hỗ trợ xuyên suốt từ đầu đến cuối hiện có? Hãy tin vào mã nguồn, rồi tạo một trình cắm thêm.

Điểm mấu chốt: mã nguồn mở — một cộng đồng mở và một nền tảng mở — thiết lập sân chơi bình đẳng mà các nhà xây dựng công cụ lớn và nhỏ cần đến để hỗ trợ các dự án phát triển xuyên suốt từ đầu đến cuối và khám phá các chân trời mới.

Nền tảng Eclipse có sẵn trên các nền tảng máy trạm nào?


Nền tảng Eclipse đã được phát hành dành cho và được thử nghiệm trên Windows NT, Windows XP, Windows 2000, Windows 98, Windows ME và Red Hat Linux® V7.1. Công nghệ Eclipse được viết bằng ngôn ngữ lập trình Java™ làm cho nó dễ dàng sử dụng hơn trên rất nhiều nền tảng máy trạm.

Eclipse sẽ được chuyển tới các nền tảng khác không?


Điều này vẫn chưa được xác định, nhưng đó là vẻ đẹp của Nền tảng Eclipse. Các nhà xây dựng công cụ có thể chọn công nghệ Eclipse và khám phá các chân trời mới, tiến vào đó nhanh hơn bằng cách dựa vào một nền tảng các công cụ mở được thử nghiệm công nghiệp.

Chi phí với Nền tảng Eclipse là gì?

Nền tảng Eclipse được cung cấp theo Giấy phép công cộng chung (CPL- Common Public License). Xem Eclipse.org để biết chi tiết.

Nhưng các nhà phát triển công cụ không thực sự muốn có mã nguồn và không thể tận dụng lợi thế của nó thì sao.

Việc có quyền truy cập vào mã nguồn thường dẫn đến việc xác định vấn đề nhanh hơn và tránh được lặp lại công việc, đẩy nhanh việc hoàn tất công nghệ tương thích mới.

Điều này có dẫn tới sự phân đoạn sản phẩm thành các phiên bản không tương thích hay không?

Cộng đồng này có quyền chọn ra và chứng thực các phiên bản "chính thức" của Nền tảng Eclipse. Các thành viên cộng đồng cũng có quyền thực hiện các sửa đổi và mở rộng cho phù hợp với các mục đích của họ. Tuy nhiên, do các cơ sở mã khác nhau, khi tạo ra một phiên bản riêng tư bên ngoài Dự án Eclipse, chi phí cho việc mang các cải tiến đã thực hiện trong phiên bản chính thức sang cho phiên bản riêng tư sửa đổi ấy ngày càng trở nên khó khăn. Cộng tác trên cơ sở hạ tầng và công nghệ Eclipse cốt lõi chung sẽ là mối quan tâm của tất cả thành viên của cộng đồng Eclipse.

Sẽ có tiến hành các bước để đảm bảo rằng phiên bản chính thức được công nhận trong các sản phẩm có chứa nó hay không (ví dụ, một nhãn thành phần kiểu như “Eclipse Inside" (Có Eclipse bên trong)?

Câu trả lời cho câu hỏi này dành cho hội đồng Eclipse hoặc các giám đốc quyết định.

Nguy cơ cho khách hàng về các phiên bản cá nhân ra sao?


Thông thường, phiên bản chính thức của Nền tảng Eclipse, đã trải qua thử nghiệm và xem xét lại, được đặt trên Eclipse.org. Đây là phiên bản được Eclipse.org hỗ trợ. Các phiên bản riêng tư phải được nhà cung cấp hỗ trợ hoàn toàn và sẽ không được hưởng lợi từ sự cộng tác của các thành viên khác.

Các nhà xây dựng công cụ có phải lo lắng đến việc mã nguồn mở của công nghệ Eclipse "làm nhiễm sang" mã của họ nếu họ sử dụng nó trong các dự án riêng của mình hay không?

Eclipse được phân phối theo giấy phép công cộng chung (CPL), không làm nhiễm sang mã khác có gọi mã Eclipse, sử dụng một API được định nghĩa công khai.

Những rắc rối mà mọi người có thể khám phá ra trong mã nguồn Eclipse, ví dụ như các lỗi thì làm thế nào?

Phát triển mã nguồn mở làm tăng các cơ hội để phát hiện và sửa chữa các lỗi lớn và nhỏ. Chúng xuất hiện và được sửa chữa, hoặc bởi nhà phát triển ban đầu hay các thành viên của cộng đồng.

Việc phát hành mã nguồn của bạn có để lộ ra các kế hoạch và chiến lược bí mật cho các đối thủ cạnh tranh hay không?

Có. Về bản chất, chúng ta đang chia sẻ các chiến lược với các đối thủ cạnh tranh của chúng ta. Rõ ràng, có một lý do xem xét quan trọng hơn. Các nhà phát triển đã mệt mỏi với việc tích hợp các công cụ vào máy tính của họ. Họ cũng đã chán việc lãng phí thời gian tìm hiểu cách làm cho các công cụ làm việc cùng nhau trong một môi trường tính toán từ đầu đến cuối. Với Nền tảng Eclipse, tất cả mọi người — các nhà phát triển công cụ cũng giống như người sử dụng — được lợi từ việc tiết lộ đầy đủ về cách tích hợp một IDE ở mức độ công nghiệp. Chính là vì mục đích cuối cùng nhằm đem lại lợi ích cho nhà phát triển là người dùng cuối mà chúng ta làm điều này.

Liệu có phải mọi người chỉ sử dụng mã nguồn Eclipse và tri thức chuyên gia của các thành viên mà Nền tảng Eclipse không nhận được bất cứ thứ gì đổi lại?


Về tiềm năng, không sớm thì muộn, khả năng cộng tác lẫn nhau sẽ sinh ra lợi ích cho người dùng cuối nhiều hơn bất kỳ công cụ độc lập nào có thể mang lại. Hoạt động cô lập, các nhà phát triển không cộng tác sẽ bị tụt hậu xuống đất đen.

Nếu các đối thủ cạnh tranh, những người có thể cố gắng "đánh cắp" một sản phẩm mã nguồn mở cho các mục đích riêng của họ thì sao?


Người ta có thể toan tính điều này, nhưng CPL sẽ bảo vệ cộng đồng. Phiên bản chính thức của Nền tảng Eclipse sẽ tiếp tục. Giấy phép này đã được định nghĩa theo cách để sao cho không một nhà cung cấp nào có thể sử dụng lợi thế phi pháp. Khi đóng góp cho Dự án Eclipse, chúng ta muốn giúp để thiết lập một sân chơi bình đẳng thực sự cho các nhà phát triển công cụ.


Tôi tìm thông tin về cách tích hợp bộ công cụ với công nghệ Eclipse ở đâu?


Có một số bài kiểu sách trắng trên Eclipse.org.

Eclipse làm việc như thế nào và các chức năng nào được cung cấp trong Nền tảng Eclipse?

Các nguyên lý thiết kế để viết Eclipse như sau:


* Để tạo thuận lợi cho tích hợp liền mạch các công cụ bên trong mỗi một và xuyên qua nhiều kiểu nội dung và các nhà cung cấp công cụ khác nhau.
* Để hỗ trợ việc xây dựng nhiều công cụ.
* Để hỗ trợ một tập hợp không hạn chế các nhà cung cấp công cụ, bao gồm cả các nhà cung cấp phần mềm độc lập (ISV).
* Để hỗ trợ các công cụ thao tác các kiểu nội dung bất kỳ (bao gồm cả HTML, Java, C, JSP, EJB, XML, và GIF).
* Để hỗ trợ cả môi trường phát triển ứng dụng GUI lẫn không dựa trên GUI.
* Để chạy trên nhiều hệ điều hành, bao gồm cả Windows và Linux.
* Để lợi dụng tính phổ biến của ngôn ngữ Java để viết các công cụ.

Liệu IBM sẽ có chuyển giao mã nguồn Nền tảng Eclipse cho một cộng đồng mở không? Họ sẽ làm như vậy khi nào?

Có, hiện nay mã nguồn đã sẵn có, theo giấy phép CPL. IBM sẽ chuyển giao Eclipse cho một hội đồng giám đốc lâm thời, những người sẽ quản lý nền tảng Eclipse ngay sau đây.

Ai ở trong hội đồng lâm thời đó?

Hội đồng lâm thời sẽ được công bố sau.

Tôi tham gia như thế nào?


Hãy truy cập vào Eclipse.org.

Làm thế nào để tôi trở thành một thành viên của hội đồng ?


Đóng góp, đóng góp và đóng góp (mã, các ý tưởng, các dự án, sửa chữa lỗi, kiến thức và tham gia kỹ năng tay nghề).

Nền tảng Eclipse được hỗ trợ như thế nào?


Thông qua một diễn đàn và e-mail, trên cơ sở tự nguyện bằng cách sử dụng nguồn tài nguyên được cộng đồng thiết lập. Truy cập Eclipse.org để biết chi tiết.

Có được hỗ trợ 24x7 không?


Không.

Các thành viên hội đồng lâm thời sẽ được chọn như thế nào?


Với nhân sự hạn chế, nhóm Eclipse chỉ có thể hợp tác với một số ít công ty được lựa chọn, những công ty đã cống hiến cho việc tạo ra một nền tảng công cụ mở. Các thành viên hội đồng lâm thời được tuyển chọn từ các công ty đã đóng góp vào nền tảng, trong khi còn ở dạng nguyên mẫu. Ba tiêu chí cũng được sử dụng: Các công ty thành viên hội đồng phải sử dụng Nền tảng Eclipse trong công ty. Họ cũng phải sử dụng Nền tảng Eclipse để tạo ra các sản phẩm thương mại. Cuối cùng, họ phải hỗ trợ công khai Eclipse.org.

Tại sao bạn phải chờ đợi lâu thế trước khi để cho mã nguồn mở Eclipse sẵn có?


Khi một công ty có kế hoạch phân phát mã nguồn sẽ được xem xét kỹ lưỡng trên toàn thế giới, nhóm phát triển muốn chắc chắn rằng nền tảng đầu tiên càng được phát triển và được thử nghiệm càng triệt để càng tốt. Một số khái niệm thiết kế thay thế đã được thử nghiệm trong các sản phẩm, một vài sản phẩm trong số đó đã xuất hiện trên thị trường. Rồi những ý tưởng đó đã được chia sẻ với các nhà cung cấp công cụ khác và được cải tiến cho tốt hơn. Bây giờ Nền tảng Eclipse đã sẵn sàng cho lần trình diễn đầu tiên của nó.

Nếu IBM đặt công nghệ vào bản phân phối mã nguồn mở, thì điều đó có nghĩa là IBM không còn cam kết với nó phải không?

IBM đã cam kết chọn Nền tảng Eclipse và sử dụng nó như là một cơ sở cho toàn bộ một họ các công cụ phát triển ứng dụng IBM xuyên suốt từ đầu đến cuối: họ sản phẩm WebSphere® Studio. Những sản phẩm này được hưởng lợi từ việc thử nghiệm bảo đảm chất lượng (QA) đã tích hợp, sự hỗ trợ sản phẩm huyền thoại của IBM và cam kết của chúng tôi đứng đằng sau thương hiệu IBM của mình. Các sản phẩm này sử dụng cùng một giao diện và được xây dựng dựa vào công nghệ chia sẻ chung với Nền tảng Eclipse.

Tôi nhận các bài viết kiểu sách trắng (whitepaper) và thông tin thêm về Eclipse ở đâu?


Hãy truy cập vào Eclipse.org.

Điều này khác với Microsoft® .NET như thế nào?


.NET được thiết kế chỉ để sử dụng với các nền tảng của Microsoft, thông qua một giao diện độc quyền được Microsoft điều khiển. Khi .NET thay đổi, các nhà phát triển phải đáp ứng lại. Trong một thế giới được đặc trưng bởi rất nhiều công nghệ hơn là "wintel", .NET là một bất lợi đáng kể. Các dự án tính toán xuyên suốt từ đầu đến cuối cần tích hợp các máy chủ, các máy trạm, các thiết bị nhúng và các PDA cầm tay chạy trên nhiều môi trường thi hành hàng đầu và hoàn thiện khác. Điều này liên quan đến nhiều kiến trúc CPU mạnh và các nền tảng hệ điều hành như OS/390®, Linux®, và QNX.

Vì Eclipse có sẵn thông qua CPL mã nguồn mở, với tất cả các API và các điểm mở rộng đã có tư liệu rõ ràng, nó cho phép các nhà phát triển công cụ hỗ trợ bất kỳ số lượng các môi trường chạy thi hành nào, bao gồm cả các môi trường từ Microsoft.

Eclipse so sánh với sáng kiến mã nguồn mở của Sun Microsystems như thế nào?


Ý tưởng của Dự án Eclipse là tạo ra một "Apache dành cho các công cụ của các nhà phát triển" — một khung công tác mã nguồn mở cung cấp nhiều dịch vụ nằm dưới mà các nhà phát triển phần mềm cần đến. Đây sẽ là một "bộ công cụ để thiết kế các bộ công cụ". Không chỉ là một bộ các API, mà khung công tác sẽ bao gồm mã thực được thiết kế để làm việc thực.

"Trong Eclipse, mọi thứ là một trình cắm thêm (plug-in). Java IDE không có một vị thế đặc biệt nào và chỉ là một tập hợp các trình cắm thêm khác chứng tỏ tính mở rộng được liền mạch của nền tảng này. Việc chuyển Nền tảng Eclipse cho một sáng kiến mã nguồn mở cho phép các nhà xây dựng công cụ cũng làm như vậy và không chỉ đóng góp các trình cắm thêm mới mà còn giúp cải thiện các trình cắm thêm nền tảng hiện có" - Ông Erich Gamma đã nói như vậy. "Kết quả là, các doanh nghiệp lớn và các cá nhân dám nghĩ dám làm có một sân chơi bình đẳng để tích hợp công cụ."

Sự khác nhau giữa WebSphere Studio Workbench (Bàn làm việc WebSphere Studio) và Nền tảng Eclipse là gì?

WebSphere Studio Workbench sử dụng Eclipse như là cơ sở để cung cấp sự tích hợp công cụ đến công cụ cho các sản phẩm hỗ trợ nền tảng phần mềm WebSphere. WebSphere Studio Workbench là một ví dụ về việc sử dụng công nghệ Eclipse từ Nền tảng Eclipse. Eclipse là một nền tảng tích hợp công cụ mã nguồn mở, có sẵn cho các nhà xây dựng công cụ để sử dụng nhằm tới bất kỳ môi trường thời gian chạy nào.

Chúng khác nhau ở bốn điểm chính:

1. Hỗ trợ — Eclipse được hỗ trợ thông qua một hiệp hội Eclipse.org, trong khi WebSphere được hỗ trợ thông qua cơ cấu hỗ trợ tiêu chuẩn của IBM (PartnerWorld).
2. Cấp phép — Nền tảng Eclipse có sẵn theo CPL, trong khi WebSphere Studio Workbench có sẵn thông qua một giấy phép từ IBM PartnerWorld.
3. Các sản phẩm dẫn xuất/các thay đổi mã nguồn — Nền tảng Eclipse cho phép các nhà phát triển các công cụ khám phá lĩnh vực mới, nhằm đến các nền tảng và hệ điều hành mới bằng cách mở rộng và thay đổi mã nhận được từ Dự án Eclipse. Còn WebSphere Studio Workbench phải được tích hợp và phân phối như IBM cung cấp.
4. Tạo nhãn — Công nghệ Eclipse không được tạo nhãn tập trung. Do là một nhãn thành phần, nó có thể được các thành viên của cộng đồng chấp nhận dùng khi họ phát hành các sản phẩm tương thích. WebSphere Studio Workbench bao gồm nhãn hiệu nhận biết, các chương trình đối tác và các dịch vụ hỗ trợ riêng của nó.


Khi nào tôi sẽ chọn Eclipse và khi nào tôi sẽ chọn WebSphere Studio Workbenc
h?

Để trợ giúp các nhà xây dựng công cụ trong việc lựa chọn sử dụng công nghệ nào khi xây dựng các sản phẩm, hãy xác định môi trường công cụ chạy thi hành cần hỗ trợ:

* Chỉ dùng WebSphere? Hãy chọn Workbench WebSphere Studio.
* Các công nghệ khác hoặc các phần mở rộng công nghệ mới? Hãy chọn Nền tảng Eclipse.
* Với cả hai thì thế nào? Hãy lựa chọn sau khi bạn đánh giá tầm quan trọng của sự hiệp lực với IBM và các chương trình đối tác của IBM.

Bạn có muốn hỗ trợ toàn bộ cả hai khả năng, cho cả mã Eclipse lẫn mã riêng của tôi?

* Có? Chọn Nền tảng Eclipse.
* Không? Chọn Workbench WebSphere Studio.

Bạn có phân phối các công cụ cho các nền tảng không được IBM hỗ trợ không?


* Có? Chọn Eclipse.
* Không? Lựa chọn dựa vào hai tiêu chí như trên là cần thiết.

Và nếu bạn muốn có sự hỗ trợ và sự tham gia chính thức có sẵn từ các chương trình hợp tác của IBM:

* Có? Chọn Workbench WebSphere Studio.
* Không? Chọn Eclipse.
 

newton_vn

New Member
24/4/11
2
0
0
Ðề: Tôi Eclipse sử dụng nó như thế nào?

cho minh hỏi làm thé nào tạo visual class trong eclipse, mình chọn new->,.... k có visual class trong đó, bạn giúp mình với nhé! thank
 

curuaasv

New Member
11/1/11
22
0
0
Ðề: Tôi Eclipse sử dụng nó như thế nào?

Hình như đó là abtract class thì phải...............................
 

Võ Quang Hòa

New Member
8/9/10
17
0
0
Ðề: Tôi Eclipse sử dụng nó như thế nào?

1 trong 2 ý :
- Abstract class
- Visual Design GUI :D
 

chuotfx

Member
4/4/10
365
25
18
Ðề: Tôi Eclipse sử dụng nó như thế nào?

nhiều quá đọc loạn, đơn giản 1 điều là thấy eclipse là vô đối nhất :)) , kô sài netBean và cũng kô thích netBean :))