Toggle Theme Editor
Slate Blueberry Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Charcoal

Stack Và Heap Trong Java

Discussion in 'Xây dựng các ứng dụng Java khác, các vấn đề khác' started by Meliodas0801, 11/4/18.

 1. Meliodas0801

  Meliodas0801 New Member

  PHP:
  class hello {
      
  int a;
      
  float b;
      
  char c;
      
  String d;
   
      public 
  void chao() {
          
  System.out.println("hello");
      }
   
      public static 
  void okay() {
   
      }
  }

  public class 
  main {
      public static 
  void main(String[] args) {
          
  //hello a = new hello();
          
  hello.okay(); //chạy đc ????
      
  }
  }
  cho mình hỏi là khi tạo 1 class chỉ tạo 1 class thôi ko làm gì với nó hết thì nó đc lưu ở stack hay heap ? ban đầu mình nghĩ nó như struct là định nghĩa 1 kiểu dữ liệu mới nó ko lưu ở đâu hết và với class mình cũng nghĩ tương tự như vậy nhưng sau khi mình gọi phương thức nó chạy thử thì lại đc nên rất khó hiểu ở chỗ này ? lên mạng đọc thì đa phần là ko đề cập gì đến vấn đề này chỉ là nói nhiều về việc new 1 class
   
  Last edited: 11/4/18
 2. D.A.N_3002

  D.A.N_3002 Active Member

  Mục đích bạn đăng cái này là j =_=
   
 3. Meliodas0801

  Meliodas0801 New Member

  à mình đang sữa lại câu hỏi
   
 4. D.A.N_3002

  D.A.N_3002 Active Member

  Mình nghĩ là nó sẽ ở Stack, vì khi dùng lệnh
  PHP:
  hello.okay();
  Thì class hello lúc này chỉ là 1 biến local
   
 5. Meliodas0801

  Meliodas0801 New Member

   
 6. D.A.N_3002

  D.A.N_3002 Active Member

  Đúng là trong trường hợp bạn đưa ra thì OS sẽ ko cung cấp bộ nhớ, vì nó khôn có giá trị nào để lưu lại cả :) Tuy nhiên, ở trong trường hợp này
  PHP:
  class Demo
  {
      public static  
  void Show()
      {
          
  String str "CongDongJava.vn";
          
  System.out.println(str);
      }
      
  }

  public class 
  Main
  {
      public static 
  void main(String[] args)
      {
          
  Demo.Show();
      }
  }
  Thì Ouput sẽ như sau :
  [​IMG]
  Vì ở void Show() tạo ra 1 String str = "CongDongJava.vn", vậy nên OS phải cung cấp bộ nhớ cho nó.
  => Dc lưu ở Stack
   
  Meliodas0801 likes this.

Chia sẻ trang này

Loading...