Toggle Theme Editor
Slate Blueberry Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Charcoal

So Sánh với ngày hệ thống trong c#?

Discussion in 'Ngôn ngữ lập trình khác (Pascal, C#, VB, ...)' started by vanchuong, 11/12/13.

 1. vanchuong

  vanchuong Member

  Chào các anh chị trên diễn đàn. anh chị cho em hỏi cách so sánh giá trị datetime trong c#. so sánh trong table DatPhong. có 2 trường là ngày đến và ngày đi.
  kiểm tra trạng thái đặt phòng tự động. nếu ngaydi > ngay he thong thi sẽ hủy phòng đã đặt.
  ai có ví dụ sẵn cho em tham khảo với ạ!
   
 2. SITUVN

  SITUVN Well-Known Member

  Thì so sánh nó bình thường thôi.
  PHP:
  if (NgayDi DateTime.Now) {
      
  // Hủy đặt phòng.
  }
   
  vanchuong likes this.
 3. vanchuong

  vanchuong Member

  đây là code so sánh của em và nó đã chạy đúng!
  Code:
           string ngayHeThong = DateTime.Now.ToString(" MM/dd/yyyy");
            DateTime ngayHienTai = Convert.ToDateTime(ngayHeThong);
            connectData();
            string delete = "delete from HoaDonDatPhong where DenNgay<'" + ngayHienTai + "'";
            SqlCommand cmd = new SqlCommand(delete, conn);
            cmd.ExecuteNonQuery();
  
  nhưng em muốn là kiem tra Tungay = ngày hiện tại - 2. tức là ngày bắt đầu đến nhỏ hơn ngày hệ thống 2 ngày thì phải so sánh thế nào ạ??[/code]
   
 4. SITUVN

  SITUVN Well-Known Member

  Thì bạn trừ đi, xem số dư còn lại có lớn hơn hay bằng 2 hay không.
  PHP:
  DateTime NgayDen// Lấy từ CSDL
  TimeSpan ThoiGianO DateTime.Now NgayDen// Thời gian khách ở.
  if (ThoiGianO.Days >= 2) {
      
  // Làm điền bạn muốn.
  }
  Tuy .NET là mã nguồn đóng, nhưng muốn xem nó có những phương thức/phép tính gì thì không khó, bạn nên tự tìm hiểu thì hơn. Có 2 cách:
  - Cách đơn giản nhất có thể xem lớp có những phương thức gì. Viết tên lớp đó ra trong VS > Chuột phải vào nó > Go to Definition (VS 2008)
  - Tra tên lớp trên trang chủ của MS. VD: TimeSpan: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.timespan(v=vs.110).aspx DateTime: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.DateTime(v=vs.110).aspx

  Tuy mã nguồn đóng nhưng mã nguồn của nó vẫn được một số người đưa lên trang http://www.dotnetframework.org

  Bạn hỏi thêm 1 làn nữa, mình sẽ không trả lời. Bởi vì cả 2 câu trả lời của mình là nhờ vào cách thứ nhất.
   

Chia sẻ trang này

Loading...