Share web bán sách java

Nancru

CongDongJava Project Leader
Staff member
9/10/11
1,643
309
83
hok có chụp hình sơ bộ, nêu rõ detail project gì hết vậy :|
 

quachhuudung

New Member
2/6/11
8
2
3
sr mấy bạn nha.. đây là web bán sách viết bằng JSP còn nhiều thiếu sót lắm.. của mình chạy trên Tomcat còn đây là data base
DataBase
 

phamvanhong

New Member
31/8/12
12
0
1
30
Cac cao thủ giúp mình với...sao mình chày project này bị lỗi the này:
HTTP Status 500 -


type Exception report
message
description The server encountered an internal error () that prevented it from fulfilling this request.
exception
org.apache.jasper.JasperException: An exception occurred processing JSP page /sachnoibat.jsp at line 116 113: <table border='0' height='150' width='150' cellspacing="30" > 114: <tr> 115: <% 116: rs = st.executeQuery(select); 117: if(rs!=null) 118: { 119: int count =0; Stacktrace: org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.handleJspException(JspServletWrapper.java:553) org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:457) org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:390) org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:333) javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:722) org.netbeans.modules.web.monitor.server.MonitorFilter.doFilter(MonitorFilter.java:393)
root cause
java.lang.NullPointerException org.apache.jsp.index_jsp._jspService(index_jsp.java:337) org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:70) javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:722) org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:419) org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:390) org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:333) javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:722) org.netbeans.modules.web.monitor.server.MonitorFilter.doFilter(MonitorFilter.java:393)
note The full stack trace of the root cause is available in the Apache Tomcat/7.0.14 logs.

Apache Tomcat/7.0.14
 

phamvanhong

New Member
31/8/12
12
0
1
30
Mình dùng netbean để mở...hjx.Bạn nào ở trên mở dc bằng netbean mà ta
 

phamvanhong

New Member
31/8/12
12
0
1
30
Neu dùng tomcat mở thì bị lỗi trên đó.Nó báo là bị lỗi rs= null j đó bạn nào giúp mình với.
 

Attachments

kadic263

New Member
10/10/12
1
0
1
29
db sao mở dc thể...đổi duôi sql,mdf ...cũng ko att vao csdl dc
hix
 

phamvanhong

New Member
31/8/12
12
0
1
30
Bạn Nancru nói rõ mình chút được ko...Java mình mởi bắt đầu học thôi...please
 

phamvanhong

New Member
31/8/12
12
0
1
30
Mình vào conect.jsp sửa lại user vs password cũng ko chạy dc.Ko biết có sữa biến rs=null...j đó ko nữa.tên CSDL mình:bookth
Mình đọc trên lỗi thấy bị lỗi rs=null...trong trang sachnoibat.jsp ,sachmoi.jsp
Ai biết giúp mình với.