Toggle Theme Editor
Slate Blueberry Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Charcoal

[share] Code Console Quản Lý Khách Hàng

Discussion in 'Code Project Sưu Tầm' started by D.A.N_3002, 31/3/18.

 1. D.A.N_3002

  D.A.N_3002 Active Member

  Chào mọi người, hôm nay mình share 1 Project Console quản lý Khách Hàng dành cho những bạn mới học có thể làm quen với Java :) :)

  [​IMG] Các chức năng :
  1) Xem list khách hàng.

  Xem cách khách hàng đã được thêm từ trước.
  2) Thêm khách hàng.

  Mỗi khách hàng gồm có 3 thông tin cơ bản: Tên, SĐT, ID
  - Tên và SĐT có thể trùng nhau nhưng ID thì sẽ không trùng.
  - SĐT phải có 9 --> 10 số mới được chấp nhận
  3) Xóa khách hàng.

  Nhập ID khách hàng muốn xóa, nếu ID đó không tồn tại thì phải nhập lại
  4) Thay Đổi thông tin khách hàng.

  Chỉ có thể sửa Tên hoặc SĐT khách hàng
  5) Tìm kiếm khách hàng.

  Có 3 dạng tìm kiếm :
  - Tìm theo ID.
  - Tìm theo Tên.
  - Tìm theo SĐT.
  6) Xuất Database ra dạng .txt

  Xuất list khách hàng ra dạng .txt (Mặc định lưu ở ổ D: )
  ád.PNG

  [​IMG] Demo :

  [​IMG] Link : https://github.com/DAN3002/Customer-Management


   

Chia sẻ trang này

Loading...