[share] Code Console Quản Lý Khách Hàng

D.A.N_3002

Active Member
14/11/17
177
49
28
17
Chào mọi người, hôm nay mình share 1 Project Console quản lý Khách Hàng dành cho những bạn mới học có thể làm quen với Java :) :)

Các chức năng :
1) Xem list khách hàng.
Xem cách khách hàng đã được thêm từ trước.
2) Thêm khách hàng.
Mỗi khách hàng gồm có 3 thông tin cơ bản: Tên, SĐT, ID
- Tên và SĐT có thể trùng nhau nhưng ID thì sẽ không trùng.
- SĐT phải có 9 --> 10 số mới được chấp nhận
3) Xóa khách hàng.
Nhập ID khách hàng muốn xóa, nếu ID đó không tồn tại thì phải nhập lại
4) Thay Đổi thông tin khách hàng.
Chỉ có thể sửa Tên hoặc SĐT khách hàng
5) Tìm kiếm khách hàng.
Có 3 dạng tìm kiếm :
- Tìm theo ID.
- Tìm theo Tên.
- Tìm theo SĐT.
6) Xuất Database ra dạng .txt
Xuất list khách hàng ra dạng .txt (Mặc định lưu ở ổ D: )
ád.PNG

Demo :
Link : https://github.com/DAN3002/Customer-Management