[] Server - Client: Phan mem Chat đơn giản

dola

Member
7/4/13
56
0
6
TP HCM
Anh em nào có code app chat chit qua mạng Lan(kiểu Server - Client) thì cho mình xin code với, mình đang học lập trình mạng mà thấy hóc quá
 

thanhlikes09bkdn

Active Member
16/11/11
166
32
28
29
itfdanang
client đa luồng(luồng gửi, luồng nhận dữ liệu với server)
Server đa luồng mỗi lần client kết nối thì tạo luồng xử lý cho mỗi client
Nếu client nào gửi lên thì server sẽ gửi lại thông điệp đó cho tất cả client kết nối.
Sử dụng hashmap<integer, socket>(nó là một đối tượng, có thể thay đổi trong qua trình xử lý) chứa danh sách client và nó cũng là một thuôc tính của mỗi luồng xử lý của server.

Trên mạng thì nhiều demo lắm, chủ yếu nắm rõ cơ chế mới làm được!
link trên mạng: http://inetjava.sourceforge.net/lectures/part1_sockets/InetJava-1.9-Chat-Client-Server-Example.html
Nên sử dụng giao diện thì sẽ chat hơn :cool:
 

Joe

Thành viên VIP
21/1/13
2,969
1,311
113
client đa luồng(luồng gửi, luồng nhận dữ liệu với server)
Server đa luồng mỗi lần client kết nối thì tạo luồng xử lý cho mỗi client
Nếu client nào gửi lên thì server sẽ gửi lại thông điệp đó cho tất cả client kết nối.
Sử dụng hashmap<integer, socket>(nó là một đối tượng, có thể thay đổi trong qua trình xử lý) chứa danh sách client và nó cũng là một thuôc tính của mỗi luồng xử lý của server.

Trên mạng thì nhiều demo lắm, chủ yếu nắm rõ cơ chế mới làm được!
link trên mạng: http://inetjava.sourceforge.net/lectures/part1_sockets/InetJava-1.9-Chat-Client-Server-Example.html
Nên sử dụng giao diện thì sẽ chat hơn :cool:
Why going so far? By the way, the examples are bad. The concept is correct, but the implementation? Oh...là...là quite verbose. Sorry.
Anh em nào có code app chat chit qua mạng Lan(kiểu Server - Client) thì cho mình xin code với, mình đang học lập trình mạng mà thấy hóc quá
Why don't you scan YOUR CONGDONGJAVA for examples? You don't trust your own people? I don't want to point the finger at my breast but I've posted 2 threads showing the newbies how to implement a Chatroom and how to turn it to a Forum...here the link.
http://congdongjava.com/forum/threads/networking-chatroom-as-a-framework.16492/
http://congdongjava.com/forum/threads/from-a-chatroom-to-a-forum.16501/
 
  • Like
Reactions: hathucthong