Sử dụng procedure có tham số trong ireport

ntmhuynh222

New Member
9/1/13
4
0
1
28
Chào các bạn mình đang làm báo cáo java, mình sử dụng CSDL MySQL, mình có 1 procedure với tham số ns,sl cụ thể:
create procedure dsnhanvien(in ns integer, in sl integer)
begin
select * from nhanvien where namsinh > ns limit sl;
end

Mình sử dụng công cụ lập trình eclipse. Việc gọi procedure từ eclipse mình đã biết. Mình tạo report bằng ireport, các bạn và các anh chị làm ơn giúp mình cách gọi procedure có tham số trong ireport với! Cảm ơn rất nhiều!:x