Sử dụng Custom font trong Android

kim

Thành viên VIP
Staff member
Điều này thực sự có ích khi mà người phát triển ứng dụng muốn sử dụng một loại font chữ nào đó ở bên ngoài. Chẳng hạn như viết game cũng cần một font chữ riêng, viết nhật kí, etc..


Bạn thêm folder "fonts" trong folder "assets", tại đây bỏ font của bạn vào: (minh họa hình dưới)

Thêm đoạn code sau vào Main Activity:
PHP:
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
     ...
     //Đường dẫn custom font
     String fpath = "fonts/prstart.ttf";

     //Load Typeface
     Typeface tf = Typeface.createFromAsset(getAssets(), fpath);
     ...
}
Code minh họa


Kết thúc!
 
 • Like
Reactions: SITUVN

vtcNew

Active Member
8/10/11
252
60
28
Ngoài ra các bạn có thể sử dụng 1 số cách sau :
1 .
Code:
    TextView tvSpan = (TextView)findViewById(R.id.textView8);
    SpannableString content = new SpannableString("Lặng nhìn theo chân em bước đi");
    content.setSpan(new UnderlineSpan(), 5, content.length()-8, 0);
// từ chữ thứ 5 - > 8 sẽ được gạch dưới , ngoài ra các bạn có thể tìm hiểu thêm để chữ nghiêng , đậm , .....
    tvSpan.setText(content);
    tvSpan.setTextColor(Color.BLUE);
2.
Code:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <string name="string1"><b>Đã biết ta xa nhau từ đây</b></string>
  <string name="string2"><u>Giấu hết nỗi đau chôn sâu vào tim</u></string>
</resources>
3.
Code:
<TextView
   android:layout_height="wrap_content"
   android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"
   android:layout_width="wrap_content"
   android:id="@+id/textView2"
   android:gravity="center"
   android:text="Chỉ còn trong mơ - Minh Vương"
   android:shadowColor="@color/TransparentGrey"
   android:shadowDx="3"
   android:shadowDy="3"
   android:shadowRadius="0.01">
  </TextView>