[RMI] Tạo ra file _Skel.class

joe_ddo

New Member
11/5/11
30
1
0
Tình hình là mình sau khi vào cmd thực hiện: rmic vidu thì chỉ tạo ra được file vidu_stub.class :((
 

joe_ddo

New Member
11/5/11
30
1
0
Ðề: [RMI] Tạo ra file _Skel.class

vậy mình xài stub như là skel luôn hã bạn ?