Toggle Theme Editor
Slate Blueberry Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Charcoal

Pro Giúp Em Với: Không Kết Nối Được Tới Mysql

Discussion in 'Trao đổi về java API mở rộng' started by nguyenminhutung, 21/3/18.

 1. nguyenminhutung

  nguyenminhutung New Member

  em có đoạn code này không hiểu sao ko kết nối đc mysql ảnh lỗi em để bên dưới
  Code:
  public class DataProvider {
  
    private static final String JDBC
        = "com.mysql.jdbc.Driver";
    private static final String DB_URL
        = "jdbc:mysql://localhost/java150594cb";
  
    public static Connection getConnection() {
      try {
        // Load class name
        Class.forName(JDBC);
  
        // Tạo kết nối
        return DriverManager.getConnection(DB_URL, "root",
            "minhtung");
      } catch (Exception ex) {
        System.err.println("Lỗi khi tạo "
            + "connection: " + ex.getMessage());
      }
  
      return null;
    }
  
  }
  
  
  public static void main(String[] args) {
  
      Connection conn = DataProvider.getConnection();
  
      try {
        if (conn == null || conn.isClosed()) {
          System.out.println("Không kết nối được DB");
        } else {
          System.out.println("Kết nối DB thành công");
        }
      } catch (SQLException ex) {
        System.err.println("Lỗi khi mở kết nối DB: "
            + ex.getMessage());
      }
  
    }
   

  Attached Files:

 2. Đỗ Quang Duy

  Đỗ Quang Duy New Member

  Bạn đã bật Services của MySQL lên chưa?

  Lúc lập trình bạn nên in stack trace ra khi catch được Exception sẽ dễ cho việc gỡ lỗi.
   
 3. nguyenminhutung

  nguyenminhutung New Member

  thank pro em làm đc rồi ạ
   

Chia sẻ trang này

Loading...