Toggle Theme Editor
Slate Blueberry Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Charcoal

Posted for Truong Du Thanh: Mong anh chị code c++ bài này giúp em với ạ.

Discussion in 'Ngôn ngữ lập trình khác (Pascal, C#, VB, ...)' started by Joe, 28/10/14.

 1. Joe

  Joe Thành viên VIP

  Khai báo danh sách liên kết đơn chứa các trường thông tin về hàng hóa như sau:

  - Tên mặt hàng
  - Giá mặt hàng
  - Số lượng còn trong kho (nguyên dương)
  Cài đặt tất cả các phép toán cơ bản cho kiểu cấu trúc vừa khai báo ví dụ:
  MakeNullList(L), EmptyList(L), FirstList(L), EndList(L), Next(p,L),...
  1. Viết hàm thêm 1 mặt hàng vào danh sách.
  2. Viết hàm tính tổng giá trị hàng trong kho = ∑ Số lượng còn trong kho * giá mặt
  hàng
  3. Viết hàm trả về tên mặt hàng có giá mặt hàng lớn nhất.
  4. Viết hàm tính giá trung bình của giá các mặt hàng có trong danh sách = ∑ giá
  mặt hàng/ ∑ số mặt hàng có trong danh sách.
  5. Hãy cài đặt hàm sắp xếp danh sách trên theo chiều giảm dần của giá mặt hàng.
  Viết hàm nhận input là một danh sách được khai báo như trên và hai số nguyên
  dương x < y, in ra tên các mặt hàng có số lượng còn trong kho lớn hơn x và nhỏ
  hơn y.
   

Chia sẻ trang này

Loading...