Phần mềm tính các công thức do người dùng tự nhập vào

toanpq

New Member
15/3/13
2
0
1
42
Với phần mềm này người dùng sẽ tự chọn lọc các công thức mình thường dùng nhất nhập vào, lưu lại và sử dụng sau này.
Hiện phần mềm tính được các phép toán +,-,*,/ và các hàm mũ, căn bậc 2, logarit tự nhiên, sin, cos, tan. Đây là các hàm thường dùng trong các công thức tính toán nếu ai có nhu cầu sử dụng hàm nào thì mình sẽ cài thêm (có thể cài đặt tất cả các hàm trong trong thư viện Math).
Giao diện đầu tiên chưa có công thức nào:Mình nhập thử vài công thức trong cuốn sổ tay công thức dành cho kỹ sư:Chọn 1 công thức để tính:Nhập vào các giá trị:Cho kết quả:


Xem video demo cách sử dụng tại đây:
http://www.youtube.com/watch?v=vSaEQYpmcHE

Phần mềm này ban đầu mình viết cho thằng bạn tính các công thức trong xây dựng, nhưng cũng dùng tính toán được trong các lĩnh vực khác.

Link download:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.toanpq.myformulas
 

Attachments