Phương trình bậc 3

Thangle202

New Member
8/6/22
1
0
1
Sơn La
Mọi người cho em xin cách gải phương trình bậc 3 theo hướng tiếp cận hướng đối tượng, có áp dụng hàm khởi tạo, getter & setter, toS được ko ạ