Notification in Spring boot

Pham Trung Hieu

New Member
8/9/16
1
0
0
26
Cho em hỏi về cách tạo và gởi một notification trên webapp của springboot với ạ. Đặc biệt là send notification từ server xuống client như thế nào ạ.