Những bài thực hành java đơn giản

Javac

New Member
3/3/13
10
5
3
32
Đọc bài của Tannd nhớ lại những bài java cơ bản đầu tiên quá, cũng tính tiền điện, tiền nước, tiền nhà, tiền xăng, tiền gas, ờ mà ko có tính tiền lương, why ???
Bởi lương ở Việt Nam không có công khai cụ thể :D ngoài lương còn lậu
 
 • Like
Reactions: Tannd

ryan

New Member
10/9/13
1
0
1
27
mọi người cho mình hỏi bài này thì làm như thế nào vậy?
Write a program to display this number to console screen:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
 

SITUVN

Well-Known Member
25/2/12
965
262
63
2 vòng lặp lồng nhau cả 2 giá trị bắt đàu từ 1 và chạy dần đến 10, mỗi lần lặp trong vòng lặp con thì nhân kết quả và in ra.
 

javaee

New Member
24/8/17
5
1
3
23
Mình cũng muốn đóng góp đôi chút: Bài toán tháp hình
PHP:
final int HEIGHT = 7;

    for (int i = 1; i <= HEIGHT; ++i) {

      for (int j = 1; j <= HEIGHT; ++j) {

        if (i == 1 || i == HEIGHT || i == j
            || i == HEIGHT - j + 1 || j == 1 || j == HEIGHT) {
          System.out.print("* ");
        } else {
          System.out.print(" ");
        }
      }

      System.out.println();
    }