Toggle Theme Editor
Slate Blueberry Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Charcoal

Nhập lại giá trị khi người dùng nhập sai

Discussion in 'Xây dựng ứng dụng chạy console, applet' started by devtttq, 29/11/17.

 1. devtttq

  devtttq New Member

  Câu hỏi của mình là:
  Giả sử mình có 1 danh sách thông tin như sau:int id, int name, int age, String country, int phone, String email.
  Trong ứng dụng Console mình cho người dùng nhập dữ liệu đầu vào là những thông tin bắt buộc ở trên.
  Làm cách nào để khi người dùng nhập sai định dạng dữ liệu đầu vào, ví dụ: int age mà người dùng lại nhập chữ thì chương trình báo nhập sai và yêu cầu nhập lại thông tin của age mà không lặp lại bước nhập từ đầu, tức là lại nhập id, name...
   
 2. JackV

  JackV Administrator Staff Member

  Bạn cho mỗi phần nhập dữ liệu vào một vòng lặp while, trước khi vào phần nhập liệu thì biến nhapSai= true; và vòng lặp đó lặp hoài cho đến khi bạn kiểm tra dữ liệu đúng thì nhapSai = false; để thoát khỏi vòng lặp cho một phần nhập liệu.
  Đó là 1 cách, thử xem nhé.
   
  Last edited: 22/12/17
  macarong35 likes this.
 3. devtttq

  devtttq New Member

  Cảm ơn anh jack. Em làm hoàn chỉnh rồi. Khi nào tiện em sẽ thử tạo 1 bài chia sẻ trên 4rum xem sao
   
 4. devtttq

  devtttq New Member

  Đây là hai hàm mà mình viết để kiểm tra các điều kiện phía trên.
  PHP:
  String checkString(String s){
      if(
  s.length() == || s.isEmpty())
          return 
  "";
      return 
  s;
          
  }
  boolean checkInputIsNumber(String input) {
          
  String regex "^\\d+$";
          
  Pattern p Pattern.compile(regex);
          
  boolean check p.matcher(input).matches();
          if (
  check) {
              return 
  true;
          }
          return 
  false;
      }
   
  macarong35 likes this.
 5. devtttq

  devtttq New Member

  thank joe. I got it
   

Chia sẻ trang này

Loading...