muốn quy gốc tọa độ về mốc 800

Toantang2632000

New Member
18/5/20
3
1
3
Hà Nội
Chào mọi người. E mới tập vẽ biểu đồ bằng jFreeChart. Hiện tại e đang có vấn đề nhỏ, như các bác thấy các mốc điểm của e toàn 800 đổ lên, mà biểu đồ lại lấy mốc tọa độ là 0 nên nhìn rất xấu. e mong mọi người giúp em làm sao để quy gốc tọa độ về mốc 800 để biểu đồ nó đẹp đẹp tí ạ, cảm ơn mọi người đã đọc
Java:
package lesson1;

import javax.swing.JFrame;

import org.jfree.chart.ChartFactory;
import org.jfree.chart.ChartPanel;
import org.jfree.chart.JFreeChart;
import org.jfree.data.category.DefaultCategoryDataset;

import java.util.List;
import java.util.LinkedList;

public class LineChart {
  private static DefaultCategoryDataset createDataset() {
    double[] array = {805.37, 826.78, 835.89, 845.03, 869.92, 875, 845.91, 865.91, 805.91};
    String[] array1 = {"11/5", "12/5", "13/5", "14/5", "15/5", "16/5", "17/5", "18/5", "19/5"};
    DefaultCategoryDataset dataset = new DefaultCategoryDataset();
    for (int i = 0; i < array.length; i++) {
      dataset.addValue(array[i], "Ngày", array1[i]);
    }
    return dataset;
  }
  
  public static JFreeChart createLineChart() {
    JFreeChart LineChart = ChartFactory.createLineChart("Biểu đồ chứng khoán", "Ngay", "Điểm", createDataset());
    return LineChart;
  }
  
  public static void main(String[] args) {
     ChartPanel chartPanel = new ChartPanel(createLineChart());
     chartPanel.setPreferredSize(new java.awt.Dimension(560, 367));
     JFrame frame = new JFrame();
     
     frame.add(chartPanel);
     frame.setSize(960, 690);
     frame.setLocationRelativeTo(null);
     frame.setResizable(false);
     frame.setVisible(true);


  }
}
biểu đồ.png
 
Last edited by a moderator:

Toantang2632000

New Member
18/5/20
3
1
3
Hà Nội
MÌnh xin lỗi ạ, mấy hôm nay mạng nhà mình bị hỏng không onl được. Cảm ơn bạn đã giúp đỡ ạ, một lần nữa mình xin lỗi ạ
 
 • Like
Reactions: Joe