Mỗi vấn đề, bạn hãy tạo một topic để mọi người trao đổi kỹ hơn, không post xem kẽ vào nội dung khác.

JackV

Administrator
Staff member
Nhằm giúp các bạn trao đổi tốt hơn trên congdongjava.com.

BQT có các yêu cầu cụ thể như sau để giải đáp chung về các vấn đề cơ bản của java:

1. Đối với các bạn cần sự hỗ trợ
  • Tìm kiếm trên google trước để tránh hỏi những thứ đã có quá nhiều người trả lời rõ ràng rồi.
  • Tham khảo các website sau để có được ví dụ cơ bản: www.javapractices.com www.java2s.com www.roseindia.net/java
  • Khi cần biết đối tượng của lớp đó cung cấp những phương thức nào để làm gì thì truy cập http://java.sun.com/javase/6/docs/api/ tìm lớp tương ứng. Hoặc sử dụng chức năng gợi nhớ của Jcreator, các Ide (netbeans chẳng hạn), sau khi khai báo TenLop tenBien; thì lấy tenBien đánh thêm dấu chấm phía sau sẽ có danh sách gợi nhớ hiện lên và java doc tương tứng cho các phương thức cũng như thuộc tính của đối tượng.
  • Khi gặp các trường hợp lỗi phải post code đoạn đó lên, giải thích rõ ràng về kết quả mong muốn, nên có hình minh họa.
  • Đối với các trường hợp lỗi của Prj thì nên tạo topic mới để mọi người hỗ trợ tốt hơn cho prj đó.
2. Đối với những bạn tham gia trả lời.
  • Đối với các vấn đề nhỏ đơn giản chỉ cần trả lời chỉ một đoạn ngắn thì reply nội dung trả lời trong topic này.
  • Đối với các vấn đề phức tạp cần phải có demo, code mẫu nhiều, thì tạo một topic mới trả lời rồi reply link topic trả lời vào topic này để người hỏi tìm đến đúng topic hỗ trợ và mọi người có thể mổ xẻ thêm vấn đề đã được bạn hỗ trợ.

3. Đối với những bạn ghé đọc nội dung
  • Đừng ngần ngại trả lời khi bạn mình cần sự giúp đỡ trong khả năng của bạn.
  • Không reply tốt xấu khen chê để các post liền mạch và nội dung hay.

Chúc các bạn hỗ trợ hoạt động tốt và có được các bài thực hành chất lượng.
 
  • Like
Reactions: mai220111